Pressmeddelande -

Trelleborg stärker tillverkningen av bromsshims

Tar över Ruukkis produktionsanläggning för ytbehandling av stål i Gävle

Trelleborg integrerar en befintlig leverantör för specialiserad ytbehandling av stål till affärsområde Trelleborg Automotive. Anläggningen finns i Gävle och tidigare ägare är det finska stålföretaget Ruukki.

Anläggningen har 35 anställda och är en viktig leverantör till Trelleborg Automotives produktion av bromsshims, en komponent i fordonsbromsar som eliminerar ljud och vibrationer.

- Genom övertagandet stärker vi kontrollen över vår värdekedja ytterligare samtidigt som vi ökar vår flexibilitet när det gäller inköp av stål, säger Roger Johansson, chef för affärsområdet Trelleborg Automotive. Segmentet bromsshims visar redan idag en god lönsamhet och har en stark utvecklingspotential.

Verksamheten kommer att integreras i affärsområde Trelleborg Automotive. Trelleborg betalar cirka 26 MSEK för tillgångarna.

Övertagandet av anläggningen förväntas under det fjärde kvartalet 2008.Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-11-11 kl 13:00.


För ytterligare information kontakta gärna:
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2007 cirka 31 miljarder kronor och har cirka 25 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Gävle

Koncernen omsätter cirka 27 miljarder kronor och har 20 000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Peter Nilsson, styrelseordförande är Anders Narvinger.Trelleborg AB grundades 1905. Med 100 år bakom oss kännetecknas vår historia, liksom vår framtid, av ständig kvalitetssträvan och passionen för att hitta nya lösningar på komplexa problem.