Pressmeddelande -

Trelleborgs avyttring av Goodall slutfört

Ett led i koncernens portföljoptimering och koncentration till utvalda segment Försäljningen av verksamheten i det amerikanska dotterbolaget Goodall Rubber Company har nu slutförts. Goodall, som säljer och distribuerar industriförnödenheter, främst slang och slangkopplingar i USA och Kanada, har drygt 400 anställda och omsatte 2005 cirka 650 MSEK. Trelleborg förvärvade Goodall 1986. Köpare är amerikanska Lewis-Goetz and Company, Inc, baserat i Pittsburgh, Pennsylvania. Köpeskillingen uppgår till cirka 205 MSEK varav cirka 160 MSEK kontant vid förvärvstillfället samt 45 MSEK i form av räntebärande lån som löper över fem år. För Trelleborg bedöms avyttringen leda till en bokföringsmässig realisationsförlust om cirka 45 MSEK efter skatt vilket redovisats i delårsrapporten för första kvatalet 2006. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Viktoria Bergman, 0410-67094, alt. 0708-475733 eller IR-ansvarig Mikael Byström 0410-67037 alt. 0708 –552169. Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 24 miljarder kronor och har cirka 22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com

Ämnen

  • Företagande

Koncernen omsätter cirka 27 miljarder kronor och har 20 000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Peter Nilsson, styrelseordförande är Anders Narvinger.Trelleborg AB grundades 1905. Med 100 år bakom oss kännetecknas vår historia, liksom vår framtid, av ständig kvalitetssträvan och passionen för att hitta nya lösningar på komplexa problem.