Pressmeddelande -

Trelleborgs förvärv av Lutz Sales slutfört

Trelleborgs förvärv av amerikanska Lutz Sales Inc. är nu slutfört. Lutz Sales är en privatägd distributör på den nordamerikanska marknaden med en årlig försäljning om cirka 100 MSEK och cirka 50 anställda.

Verksamheten kommer att integreras i affärsområde Trelleborg Sealing Solutions. Förvärvet stärker Trelleborg Sealing Solutions närvaro på den nordamerikanska marknaden, breddar produktutbudet och kundbasen i regionen.

Lutz Sales har huvudkontor och lager i Chicagoområdet i USA och är en distributör av ett brett sortiment av precisionstätningar och kundspecifika gummikomponenter. Företaget har en bred och väl etablerad kundbas och är framför allt starkt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

För ytterligare information kontakta:

Media:
Presschef Mikael Sjöblom, 0410  67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

Trelleborg
är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap.
www.trelleborg.com


Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-12-23 kl 08:30.

Ämnen

  • Emballage, förpackning

Koncernen omsätter cirka 27 miljarder kronor och har 20 000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Peter Nilsson, styrelseordförande är Anders Narvinger.Trelleborg AB grundades 1905. Med 100 år bakom oss kännetecknas vår historia, liksom vår framtid, av ständig kvalitetssträvan och passionen för att hitta nya lösningar på komplexa problem.