Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Fartygens luftutsläpp har minskat rejält de senaste fem åren! 👍🛳

Färjorna i Trelleborgs Hamn blir för många lite som ”gamla bekanta”. Man känner igen dem och åker med dem ibland när det är dags att ta sig ner till kontinenten. När de flesta av färjorna är desamma ligger det kanske nära till hands att tänka att det inte händer så mycket ”under huven”, men faktum är att det händer massor. Det är bara det att det inte syns med blotta ögat. Vad är det då vi pratar om? Jo, luftutsläppen.

Hamnen har låtit utföra en ny undersökning som fokuserar specifikt på fartygens utsläpp där man jämfört utsläppen år 2023 med 2018, och det är väldigt positiv läsning, särskilt lokalt för Trelleborg.

Utsläppen mäts per anlöp och, trots att antalet anlöp de senaste fem åren gått upp med 3 % så har utsläppen av svaveloxider minskat med 37 %, kväveoxider 28 %, kolmonoxid 7 %, koldioxid 11 %, kolväten 10 % och slutligen partiklar med hela 26 %. Kommande krav och ökade elanslutningar gör också att den positiva trenden kommer fortsätta att bidra till minskade luftutsläpp från fartygen.

Trelleborgs Hamn ser fram emot att TT-Line kommer att konvertera fyra av sina fartyg till landström under 2025. 👏 Stena Line använder redan landström sedan flera år tillbaka vid uppehåll som varar mer än två timmar. Landström är en elektrisk strömförsörjning som tillhandahålls till fartyg när de ligger vid kaj. Det gör att fartygen kan stänga av sina hjälpmotorer och ansluta sig till det lokala elnätet, vilket avsevärt minskar såväl buller som luftutsläpp inom hamnområdet.

#trelleborgshamn #portoftrelleborg #luft #friskluft #landström #elanslutning #ttline #stenaline #trelleborg

Fartygens luftutsläpp har minskat rejält de senaste fem åren! 👍🛳 Färjorna i Trelleborgs Hamn blir för många lite som ”gamla bekanta”. Man känner igen dem och åker med dem ibland när det är dags att ta sig ner till kontinenten. När de flesta av färjorna är desamma ligger det kanske nära till hands att tänka att det inte händer så mycket ”under huven”, men faktum är att det händer massor. Det är bara det att det inte syns med blotta ögat. Vad är det då vi pratar om? Jo, luftutsläppen. Hamnen har låtit utföra en ny undersökning som fokuserar specifikt på fartygens utsläpp där man jämfört utsläppen år 2023 med 2018, och det är väldigt positiv läsning, särskilt lokalt för Trelleborg. Utsläppen mäts per anlöp och, trots att antalet anlöp de senaste fem åren gått upp med 3 % så har utsläppen av svaveloxider minskat med 37 %, kväveoxider 28 %, kolmonoxid 7 %, koldioxid 11 %, kolväten 10 % och slutligen partiklar med hela 26 %. Kommande krav och ökade elanslutningar gör också att den positiva trenden kommer fortsätta att bidra till minskade luftutsläpp från fartygen. Trelleborgs Hamn ser fram emot att TT-Line kommer att konvertera fyra av sina fartyg till landström under 2025. 👏 Stena Line använder redan landström sedan flera år tillbaka vid uppehåll som varar mer än två timmar. Landström är en elektrisk strömförsörjning som tillhandahålls till fartyg när de ligger vid kaj. Det gör att fartygen kan stänga av sina hjälpmotorer och ansluta sig till det lokala elnätet, vilket avsevärt minskar såväl buller som luftutsläpp inom hamnområdet. #trelleborgshamn #portoftrelleborg #luft #friskluft #landström #elanslutning #ttline #stenaline #trelleborg

Spännande grejer som händer på vår handelskaj! 😊 Grundläggningsarbetet har nu påbörjats för Trelleborgs Hamns två nya vindkraftverk på den 500 meter långa handelskajen. 🌱🌱

Det är det tyska vindkraftsbolaget ENERCON som ska bygga vindkraftverken, men det är Skanska som utför grundläggningsarbetet. Grundläggningen innefattar bland annat ett djup på 2,5 meter och 20 meter i diameter. Vindkraftverken kommer vara 120 meter höga upp till vingspetsen.

I början av oktober 2024 planeras vindkraftverken levereras till hamnen. De beräknas stå klara till årsskiftet 2024/2025. 

Vindkraftverken kommer att producera cirka 15 miljoner kWh per år. Med etableringen av egna vindkraftverk kommer hamnen vara självförsörjande på egenproducerad energi, som ska klara hamnens kommande energibehov, bland annat för elanslutning av fartyg. Trelleborgs Hamn är inte bara Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik utan har även som mål att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn. Ambitionen är att nå nettonollutsläpp till 2040. Nyckeln till att minska hamnens utsläpp är att erbjuda rätt förutsättningar för våra kunder att minska sina utsläpp och säkra tillgång till klimatvänliga drivmedel såsom exempelvis grön vätgas samt laddinfrastruktur med grön el. Från 2030 väntas också krav på att samtliga fartyg som anlägger hamnen ska anslutas till landel, vilket kommer att innebära en betydligt högre energiförbrukning.

Vindkraftverken är en av aktiviteterna i hamnens EU-projekt ”Green FIT 2025” som medfinansieras av EU.

#trelleborgshamn #portoftrelleborg #enercon #vindkraftverk #windturbine #förnybarenergi #renewable #hållbar #sustainable #klimatvänlig #energi #energy #grönenergi #greenenergy #nettonoll #eu #eufinansierat #euprojekt #euproject #greenfit2025 #skanska

Spännande grejer som händer på vår handelskaj! 😊 Grundläggningsarbetet har nu påbörjats för Trelleborgs Hamns två nya vindkraftverk på den 500 meter långa handelskajen. 🌱🌱 Det är det tyska vindkraftsbolaget ENERCON som ska bygga vindkraftverken, men det är Skanska som utför grundläggningsarbetet. Grundläggningen innefattar bland annat ett djup på 2,5 meter och 20 meter i diameter. Vindkraftverken kommer vara 120 meter höga upp till vingspetsen. I början av oktober 2024 planeras vindkraftverken levereras till hamnen. De beräknas stå klara till årsskiftet 2024/2025. Vindkraftverken kommer att producera cirka 15 miljoner kWh per år. Med etableringen av egna vindkraftverk kommer hamnen vara självförsörjande på egenproducerad energi, som ska klara hamnens kommande energibehov, bland annat för elanslutning av fartyg. Trelleborgs Hamn är inte bara Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik utan har även som mål att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn. Ambitionen är att nå nettonollutsläpp till 2040. Nyckeln till att minska hamnens utsläpp är att erbjuda rätt förutsättningar för våra kunder att minska sina utsläpp och säkra tillgång till klimatvänliga drivmedel såsom exempelvis grön vätgas samt laddinfrastruktur med grön el. Från 2030 väntas också krav på att samtliga fartyg som anlägger hamnen ska anslutas till landel, vilket kommer att innebära en betydligt högre energiförbrukning. Vindkraftverken är en av aktiviteterna i hamnens EU-projekt ”Green FIT 2025” som medfinansieras av EU. #trelleborgshamn #portoftrelleborg #enercon #vindkraftverk #windturbine #förnybarenergi #renewable #hållbar #sustainable #klimatvänlig #energi #energy #grönenergi #greenenergy #nettonoll #eu #eufinansierat #euprojekt #euproject #greenfit2025 #skanska

Du vet väl att Trelleborgs Hamns Års- och hållbarhetsredovisning 2023 finns att läsa på vår webbplats? 😊

Vi kan se tillbaka på ännu ett händelserikt år i Skandinaviens största RoRo-hamn. 

För fjärde året i rad levererade Trelleborgs Hamn ett mycket bra resultat, trots ett utmanade år 2023. ☺️

– Slutresultatet för 2023 års verksamhet överträffar vår budget och företaget har därmed varit fortsatt fram­gångsrikt. Starkast utveckling har setts på passage­rar- och personbilssidan men i allra högsta grad även järnvägstrafiken och då i både den konventionella och intermodala trafiken.

Vårt arbete med att ha en god kostnads- och intäktsanalys ger ett mycket bra resultat. Det är naturligtvis en utmaning att bygga ut en hamn samtidigt som vi skall klara av den dagliga verksamheten. Att leverera goda resultat i ett antal år i sträck är ett bevis på att vi gör rätt saker genom hela organisationen, att våra kunder utvecklas och vi med dem, samt att vi är Skandinaviens största RoRo-hamn där Europa möter Skandinavien på ett självklart vis.

Trelleborgs Hamn befäster sin position som Skandinaviens största RoRo-hamn och vi ökar vår marknadsandel av den totala RoRo-volymen, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn.

#trelleborgshamn #portoftrelleborg #årsredovisning #hållbarhetsredovisning #annualreport #sustainabilityreport #globalamålen #skandinaviensstörstarorohamn #europasbästarorohamn #europasmesthållbararorohamn #trelleborg #trelleborgskommun

Du vet väl att Trelleborgs Hamns Års- och hållbarhetsredovisning 2023 finns att läsa på vår webbplats? 😊 Vi kan se tillbaka på ännu ett händelserikt år i Skandinaviens största RoRo-hamn. För fjärde året i rad levererade Trelleborgs Hamn ett mycket bra resultat, trots ett utmanade år 2023. ☺️ – Slutresultatet för 2023 års verksamhet överträffar vår budget och företaget har därmed varit fortsatt fram­gångsrikt. Starkast utveckling har setts på passage­rar- och personbilssidan men i allra högsta grad även järnvägstrafiken och då i både den konventionella och intermodala trafiken. Vårt arbete med att ha en god kostnads- och intäktsanalys ger ett mycket bra resultat. Det är naturligtvis en utmaning att bygga ut en hamn samtidigt som vi skall klara av den dagliga verksamheten. Att leverera goda resultat i ett antal år i sträck är ett bevis på att vi gör rätt saker genom hela organisationen, att våra kunder utvecklas och vi med dem, samt att vi är Skandinaviens största RoRo-hamn där Europa möter Skandinavien på ett självklart vis. Trelleborgs Hamn befäster sin position som Skandinaviens största RoRo-hamn och vi ökar vår marknadsandel av den totala RoRo-volymen, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn. #trelleborgshamn #portoftrelleborg #årsredovisning #hållbarhetsredovisning #annualreport #sustainabilityreport #globalamålen #skandinaviensstörstarorohamn #europasbästarorohamn #europasmesthållbararorohamn #trelleborg #trelleborgskommun

Trelleborgs Hamn - Skandinaviens största RoRo-hamn och Europas mest hållbara RoRo-hamn

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik och hanterar en stor del av svensk export och import. Från Trelleborgs Hamn utgår färjeförbindelser till och från kontinenten, till Travemünde, Rostock, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda, dygnet runt, året om. År 2023 passerade 1,3 miljoner enheter, 1,7 miljoner passagerare och 12,4 miljoner ton gods i hamnen.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens ledande intermodala hub för internationell trafik och servar minst fyra transportkorridorer. Hamnen har ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och 144 medarbetare med miljön i fokus.

Vi har som uttalat mål att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn. Vägen dit går via samarbete i stora EU-projekt, teknisk utveckling av reningsutrustning och bulleråtgärder tillsammans med fordonsleverantörer eller enklare aktiviteter som källsortering av avfall. Vissa saker tar många år att förverkliga, andra kan åtgärdas på några dagar.

Trelleborgs Hamn är en viktig del av Europas transportkorridorer och är sedan 2013 utsedd till corehamn av EU. Vi har verksamhet 24 timmar om dygnet och vi deltar i många olika spännande projekt.

Trelleborgs Hamn AB
Box 51
231 21 Trelleborg
Sverige