Gå direkt till innehåll
Säkerhetssamordnare Sarah Søndergaard är processledare för Tryggare Trelleborg.
Säkerhetssamordnare Sarah Søndergaard är processledare för Tryggare Trelleborg.

Nyhet -

Gemensamma krafter skapar tryggare Trelleborg

Ett tillsammansarbete under namnet Tryggare Trelleborg växer just nu fram i kommunen. Arbetet syftar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle med extra fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.

- Vi vill ha en trygg kommun där ungdomarna är med och skapar tryggheten. Tryggare Trelleborg handlar både om brottsförebyggande arbete och att skapa förutsättningar för ökat välmående, säger Sarah Søndergaard, säkerhetssamordnare i Trelleborgs kommun och processansvarig för Tryggare Trelleborg.

Utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål

Arbetet tar sin utgångspunkt i två formuleringar från kommunfullmäktiges inriktningsmål.

  • Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser.
  • Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

- Vi tar in lägesbilder, lyssnar in unga och tar del av rapporter, statistik och undersökningar. Utifrån det formulerar vi mål och uppdrag som följs upp löpande. Utifrån nulägesanalyser och hållbarhetsmål har vi tagit fram en rad fokusområden. Några exempel på sådana är barn och ungas delaktighet, meningsfull fritid, brottsförebyggande/ANDTS-arbete, bo tryggt och våld i nära relationer, säger Sarah Søndergaard.

För mer information

Sarah Søndergaard, processansvarig för Tryggare Trelleborg

073-061 17 92, sarah.sondergaard@trelleborg.se 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige