Gå direkt till innehåll
Bevattningsförbudet i Trelleborg upphävt

Pressmeddelande -

Bevattningsförbudet i Trelleborg upphävt

Det bevattningsförbud som infördes i Trelleborgs kommun 17 juni är nu hävt. Förbrukningen som under stora delar av sommaren varit betydligt över normalvärdena är sedan en tid tillbaka på normal nivå och kommunens vattenverk klarar producera vatten i tillräcklig utsträckning.

-Driften i vattenverken har varit stabil sedan en dryg vecka tillbaka och vi ser att vattenförbrukningen har legat på en relativt jämn nivå, därför kan vi häva förbudet, säger Trelleborgs VA-chef Daniel Pålsson-Wargren.

Bevattningsförbudet har gällt under dagtid och inneburit att det varit förbjudet att till exempel vattna gräsmattor, högtryckstvätta eller fylla pooler. Nu hävs förbudet, men VA-avdelningen hoppas på fortsatt återhållsamhet vad gäller vattenförbrukningen.

-Jag tror att bevattningsförbudet har bidragit till en ökad medvetenhet hos oss alla om att vattnet faktiskt är ett livsmedel. Det kan vi påminna oss om ibland. Om det skulle visa sig att förbrukningen sticker upp igen till exempel under helgen som kommer kan det bli aktuellt med ett nytt förbud, men som det ser ut idag är situationen stabil.

Trelleborgs kommun är redan igång med åtgärder för att minska vattenförbrukningen både på kort och lång sikt, i väntan på att ett nytt vattenverk ska stå klart.

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige