Gå direkt till innehåll
Kommunens stöd till näringslivet utökas ytterligare

Pressmeddelande -

Kommunens stöd till näringslivet utökas ytterligare

För tredje gången sedan coronapandemin bröt ut beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Ytterligare punkter läggs nu till i det kommunala åtgärdspaket som presenterades första gången för knappt ett år sedan.

Bland de nya åtgärderna finns satsningar på digitala utbildningar till företagare, engagemang i Sydportalen, ett B2B-verktyg för företag på Söderslätt samt finansiering av en lokal e-handelsplattform för företag i Trelleborgs kommun.

Även i år kommer man att dela ut Citykortet som gåva till anställda och för att fler företag ska kunna dra fördel av denna åtgärd kommer man även att efterskänka medlemsavgiften för företag som är eller vill bli medlem i Citysamverkan. Inför sommaren kommer man dessutom att införa distansvärdar för säkrare handel i centrum.

En ny punkt i åtgärdspaketet för i år är att kommunens företagare ska kunna boka Walk and talk med ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Ska vi ha kvar vårt lokala näringsliv behöver alla hjälpas åt. Detta är kommunens sätt att hjälpa till. Jag är oerhört glad över den stora politiska enigheten som finns bakom beslutet utifrån tjänstemännens förslag, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

  Idéinkubatorn som infördes 2020 fortsätter, men kriterierna för att bli beviljad medel ses över så att fler idéer kan godkännas och genomföras.

  Liksom förra året avsätts 5 miljoner kronor för merkostnader som en direkt konsekvens av pågående pandemi.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

  Besök www.trelleborg.se för mer information.

  Sveriges sydligaste kommun

  En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

  Trelleborgs kommun
  Algatan 13
  231 83 Trelleborg
  Sverige