Gå direkt till innehåll
Magnus Sahlin, vd för nybildade kommunala bolaget Trelleborgs Energi AB.
Magnus Sahlin, vd för nybildade kommunala bolaget Trelleborgs Energi AB.

Pressmeddelande -

Nya energibolaget höll kick off i Trelleborg

Digital satsning och vässade erbjudanden till kunderna ska hjälpa Trelleborg att bli landets mest klimatsmarta stad. Det är ambitionen för nybildade kommunala bolaget Trelleborgs Energi AB. Under torsdagen höll bolaget kick off för medarbetarna i Parken.

-Formell bolagsstart är 1 januari, men vi har redan smugit igång verksamheten, säger Trelleborgs Energis vd Magnus Sahlin.

1 juni i år bolagiserades den tidigare elnätsverksamheten i Trelleborgs kommun och blev Trelleborgs Elnät AB. 17 juni slogs de kommunala bolagen Trelleborgs Energiförsäljning AB och Trelleborgs Fjärrvärme AB samman till ett.

Under torsdagen höll det nya bolaget Trelleborgs Energi AB kick off för hela personalen, 35 personer, i Parken i Trelleborg.

-Vi har faktiskt redan börjat verka operativt i den nya organisationen och har rent fysiskt flyttat in verksamheten i Trelleborgs Elnäts lokaler på Skyttsgatan, säger vd Magnus Sahlin. Trelleborgs Elnät AB kommer dock även fortsatt vara ett eget aktiebolag, dotterbolag till Trelleborg Energi. Det är av legala skäl, kopplat till ellagen.

Verksamheterna inom nya Trelleborgs Energi AB har hittills agerat som fristående enheter och har var för sig hanterat distribution av el i elnätet, energiförsäljning genom elhandel, solceller och laddstolpar, samt produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Till energibolaget hör också ett vätgasprojekt som flyttades över från kommunens VA-avdelning 1 september.

Kick off för gemensam färdriktning

-Energivärlden utvecklas i sådan fart idag och framför allt är de olika energislagen integrerade på ett vis som de inte varit tidigare. För att hänga med i den utvecklingen krävs det att vi anpassar oss. I ett gemensamt bolag kan vi utveckla och uppgradera verksamheten på ett sätt som vi inte kunnat göra i separata bolag.

Under torsdagens kick off fick hela bolaget för första gången tillfälle att samlas under samma tak och ta ett gemensamt avstamp mot framtiden.

-Syftet med vår kick off var att för första gången samla all personal och tillsammans nå en större insikt om vilka vi är, vad vi gör och vart vi ska, säger Magnus Sahlin. Tidigare har vi i princip helt saknat synergieffekter mellan elnät, fjärrvärme och energiförsäljning. Det gäller allt från företagskulturen till ekonomisystem och IT-system, hemsidor och arbetssätt.

Klimatsmart kommun genom digitalisering och breddat utbud

Genom ett bredare utbud av tjänster och energieffektivare produkter vill Magnus Sahlin att Trelleborgs Energi aktivt ska bidra till en bättre energiförsörjning och mindre belastning på miljön.

-Huvudfokus är att även fortsatt verka för låga energikostnader i Trelleborg. Till det lägger vi ambitionen att Trelleborg ska ha ett energibolag som ligger i framkant, inte minst digitalt och i vårt kunderbjudande. Vi vill bidra till att Trelleborg blir Sveriges mest klimatsmarta kommun. Därför kommer vi att hjälpa medborgare, kommun och företag med miljövänlig egenproduktion, energieffektivisering och inte minst miljövänligare transporter.

Hur kommer trelleborgaren att märka av att el- och energifrågorna samlas i ett bolag?

-Bland annat genom att vi ökar vår digitala närvaro kraftigt så att de trelleborgare som vill ta hand om sina energifrågor med hjälp av dator eller mobiltelefon ska ha möjlighet att göra det i större utsträckning än idag.

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige