Gå direkt till innehåll
Samarbetsprojekt ska energieffektivisera kommunens fastigheter

Pressmeddelande -

Samarbetsprojekt ska energieffektivisera kommunens fastigheter

Energieffektivisering i kommunens fastighetsportfölj ska stötta Trelleborgs mål att bli Sveriges mest klimatsmarta stad.

Trelleborgs Energi AB och kommunens fastighetsavdelning har i ett nytt samarbetsprojekt inlett arbetet att inventera och kartlägga Trelleborgs fastighetsbestånd om drygt 300 000 kvadratmeter. Målet är att identifiera och åtgärda energitjuvarna – de lokaler som läcker mest energi.

- Genom att samordna vårt arbete och våra kompetenser skapar vi en effektiv organisation som kommer att få ner energiförbrukningen mer än om vi jobbat vidare på våra respektive kammare, säger kommunens fastighetschef Fredrik Sörling.

Vinsterna är flera: Effektiv kommunal organisation, konkretiserat hållbarhetsarbete, minskad energikonsumtion, och sparade pengar.

- Varje sparad kilowattimme innebär att pengar kan läggas på annan verksamhet i kommunen, säger Trelleborgs Energis vd Magnus Sahlin. Ett systematiskt och kontinuerligt arbete kan leda till att energiförbrukningen minskar med 20 procent, kanske mer.

Energieffektiviseringsprojektet ansluter till kommunens energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2019. Planen utgör underlag och vägledning för kommunens långsiktigt strategiska arbete för att ställa om till ett hållbart energisystem med låg klimatpåverkan. I projektmålen ingår bland annat att skapa förståelse för förutsättningarna och nyttan av energieffektiviseringen, minska miljöpåverkan och minska kommunens energikostnader.

För mer information:

Fredrik Sörling, fastighetschef Trelleborgs kommun

0708-81 72 06

Magnus Sahlin, vd Trelleborgs Energi AB

0734-42 25 73

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige