Gå direkt till innehåll
Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun
Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun

Pressmeddelande -

Samordning av varuleveranser sparar skattemedel och miljö

Trelleborgs kommun inför från månadsskiftet en samordnad distribution av varuleveranser till kommunens verksamheter.

Vinsterna är flera: Säkerheten kring skolor blir bättre, liksom miljön. För den kommunala ekonomin innebär det lägre priser för upphandlade varor och tjänster.

Övergången till samordnad varudistribution innebär att alla transporter av livsmedel och andra förbrukningsvaror som beställts av kommunens verksamheter tas emot på en distributionscentral i Trelleborgs hamn. Här samordnas leveranserna som sedan görs i samlastade fordon i förutbestämda körslingor ut till de beställande verksamheterna.

Tidigare har transporter av livsmedel, kontorsmaterial och förbrukningsartiklar gått direkt från varuleverantörerna till beställande verksamheter. Varje verksamhet har gjort sina egna beställningar från leverantörer utan att transporterna samordnats eller styrts från kommunens sida. Varje leverantör har skött sin egen distribution vilket innebär att en skola eller ett äldreboende ofta fått flera leveranser samma dag.

Många vinster

- Detta har vi förändrat genom att vi upphandlat transporttjänsten separat och samordnat transporterna internt genom en distributionscentral, säger Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun. På så sätt överför vi ansvaret för terminalhantering och transporter från varuleverantörer till ett externt upphandlat transportföretag.

Genom att samordna varudistributionen säkerställer Trelleborgs kommun en smidig, snabb och säker logistik som dessutom är billigare för kommunen.

Vinsterna är flera:

  • Förbättrad trafiksäkerhet och minskade koldioxidutsläpp genom färre leveranser med stora lastbilar
  • Bättre förutsättningar för små och lokala företag, inte minst inom livsmedelssektorn, att hantera transporter till kommunens verksamheter
  • Ökad effektivitet, sparad tid och bättre arbetsmiljö för verksamheterna då antalet leveransmottagningar minskas kraftigt och kan samordnas i tid

- Dessutom reducerar vi upphandlingspriserna, säger Kristian Silverberg. Erfarenhetsmässigt från andra kommuner blir priserna 9 procent lägre för livsmedel och 15 procent lägre för övriga varor som kontorsmaterial och hygienartiklar.

Fler varugrupper efterhand

Efter upphandling har Måltidsfabriken AB tilldelats distributionsuppdraget. Trelleborgs hamn AB har tilldelats driften av distributionscentralen.

- Trelleborgs hamn är ett kommunalt bolag, men det är viktigt att understryka att hamnen har vunnit upphandlingen i konkurrens med andra. Självklart är vi mycket glada över att kunna arbeta ännu närmare varandra. Vi ser tydliga samordningsvinster i detta och båda parter hoppas kunna utöka vårt samarbete även till andra områden i framtiden.

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige