Pressmeddelande -

Seniorbostäder med fokus på hållbarhet byggs i Trelleborg

Trelleborgs kommun utlyste under hösten 2021 en markanvisningstävling för seniorboende inom kvarteret Vintern. Området är beläget i nordöstra delen av Trelleborgs tätort, mellan Vindarnas väg och Östervångsvägen. Det vinnande förslaget +Plus är inlämnat av Sundprojekt Bostads AB tillsammans med Open Studio Arkitekter AB.

– Vi är mycket glada över att vårt förslag har blivit uppskattat och ser nu fram emot att få vara en del i Trelleborgs expansiva utveckling med vårt projekt +Plus. Vi har tillsammans med Open Studio Arkitekter skapat ett nyskapande hållbart kvalitetsboende i en traditionell skånsk gestaltning, berättade Henrik Lindén, VD på Sundprojekt Bostads AB när det tillkännagavs att deras förslag stod som vinnare.

Intresset för att bygga i Trelleborg är fortsatt stort och elva förslag skickades in till markanvisningstävlingen. Utvärderingen gjordes av tjänstepersoner från Trelleborgs kommuns kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.

– Det har varit genomgående hög kvalitet bland de inlämnade förslagen som levererat många fina projektidéer. Exploatörerna har lagt ner ett stort arbete på markanvisningstävlingen, säger Emy Olofsson, mark- och exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun.

Rymliga seniorbostäder

Det vinnande förslaget omfattar 54 rymliga seniorbostäder i bostadsrättsform fördelade på 2:or, 3:or och 4:or. Seniorbostäderna ska utgöra ett tryggt och attraktivt boendealternativ för kommunens äldre invånare och komplettera den befintliga bebyggelsen i området.

Genomtänkt gestaltning

Det vinnande förslaget utmärker sig med en charmig och karaktärsfull arkitektur inspirerad av den traditionella skånelängan. Byggnaderna uppförs med uttrycksfulla glasverandor, sadeltak i återvunnet aluminium samt fasader i trä och puts. Byggnaderna varierar i höjd mellan två till tre våningar.

Fokus på hållbarhet

Förslaget har lagt stor vikt vid hållbarhet. Klimatskyddade gemensamma miljöer förlänger utesäsongen och de rymliga lägenheterna med inglasade balkonger ger trivsel även för den som är mer bunden till sin bostad. Utemiljön bjuder in till upplevelser med olika former av grönska, kontakt med vatten, odling på gården och vistelseytor i sol och skugga som är noggrant utformade för att främja hälsa och välbefinnande, samt att bidra till biologisk mångfald och flera ekosystemtjänster. Klimatsmarta lösningar som återvunnet material, elladdstolpar och solceller är också en viktig del av förslaget.

Fortsatt process

Teamet bakom +Plus ges nu ensamrätt att, i enlighet med tävlingsförslaget, förhandla vidare med kommunen om ett framtida köp av aktuell fastighet.

Se motivering och det vinnande förslaget i sin helhet.

Kontaktpersoner på Trelleborgs kommun:

Emy Olofsson, exploateringsingenjör Trelleborgs kommun, emy.olofsson@trelleborg.se

Mattias Hägg, exploateringschef Trelleborgs kommun, mattias.hagg@trelleborg.se

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • bygga, bo och miljö

Regioner

  • Skåne

Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.