Gå direkt till innehåll
Trelleborgs kommun anmäler ett tjänsteföretag efter att ha fått kännedom om att företaget förfalskat handlingar och underskrifter.
Trelleborgs kommun anmäler ett tjänsteföretag efter att ha fått kännedom om att företaget förfalskat handlingar och underskrifter.

Pressmeddelande -

Trelleborgs kommun har polisanmält tjänsteföretag

Det har kommit till Trelleborgs kommuns kännedom att ett företag som kommunen har avtal med skickat in falska handlingar i samband med att företagets tjänster upphandlades. På grund av detta har Trelleborgskommun valt att polisanmäla företaget för urkundsförfalskning.

Kommunen har följt ordinarie rutiner i samband med upphandling och avtalsskrivning med det aktuella företaget. Handlingar har begärts in och referenser har tagits. Nu har det framkommit att både handlingarna som skickats in som bevis för kraven i upphandlingen och avtalsunderskriften varit förfalskade. Därför har Trelleborgskommun polisanmält företaget för urkundsförfalskning.

Fram tills för knappt en månad sedan har Trelleborgs kommunbetalat fakturor till företaget. När företaget inte längre levererade enligt avtal avbröt kommunen betalningarna.

Upphandlingsenheten och berörda verksamheter inom teknisk serviceförvaltning ser nu över kommunensrutiner gällande granskning av inkommen handling, och vidtar relevanta åtgärder.

Eftersom företaget inte levererat enligt avtal har vissa områden i kommunen blivit eftersatta. Stadsmiljöavdelningen avropar nu andra avtal, med tidigare kontrakterade leverantörer, i syfte att sköta underhållet i dessa områden.

Mer information

Kristoffer Tonning, avdelningschef Stadsmiljöavdelningen, 0410-734186 eller kristoffer.tonning@trelleborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige