Pressmeddelande -

Trelleborgs kommun med i EU-satsning

Trelleborgs kommun bidrar till att stärka det europeiska och internationella arbetet i regionen genom att stå bakom satsningen på ett Europa Direkt-kontor i Lund. Ansökan, som lämnats in i samverkan mellan Lunds kommun, Trelleborgs kommun och Malmö stad, har nu beviljats av EU-kommissionen i Sverige.

- Trelleborg är en strategisk del av Europa så det är helt naturlig att göra denna satsning. Det är också bra att Skånes kommuner ökar sitt samarbete på detta område. Tillsammans står vi starkare med just denna typ av initiativ, säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är väldigt bra och det ger positiva framtidsutsikter att Trelleborgs kommun blir en aktiv part i ett nätverk med förgreningar över hela EU-området. Det är också glädjande att vi genom Europa Direkt skapar nära samarbete med södra Sveriges största och viktigaste regionala aktörer, Malmö och Lunds kommuner, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.

  På 400 platser

  Europa Direkt (EDIC) är ett nätverk av informationskontor som EU-kommissionen finansierar på cirka 400 platser runtom i Europa och Sverige. De fungerar som lokala informationskontor som hjälper allmänheten att navigera bland EU:s regelverk, dokument, fonder och program. Europa Direkt-kontoren ansvarar verkar främst genom att arrangera events, konferenser, debatter och informationsaktiviteter om europeiska framtidsfrågor. Kontoren är fristående från kommissionen och verksamheten ska styras efter lokala prioriteringar och behov.

  Pågår till 2025

  Från och med den 1 maj ska Europa Direkt Lund vara i gång. Ansökan sträcker sig till 2025. Finansieringen av Europa Direkt-kontoren kommer dels från EU, dels från de sökande. Kommunfullmäktige i Trelleborg beslutade i oktober förra året att avsätta 150 000 kronor per år som medfinansiär i satsningen.

  Fakta - Europa Direkt informationskontor (EDIC)

  • Drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners
  • Under perioden 2018-2020 fanns det drygt 440 informationskontor runtom i EU varav 14 i Sverige
  • Bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå.
  • Syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete

  Källa: https://ec.europa.eu/sweden/services/contact-points_sv

  Ämnen

  • Politik

  Kategorier

  • kommun och politik

  Regioner

  • Lund

  Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

  Besök www.trelleborg.se för mer information.