Pressmeddelande -

Trelleborgs kommun satsar på corona-påminnelser i det offentliga rummet

För andra året i rad väntar en annorlunda sommar. Coronapandemin gör att vi alla även denna sommar behöver hålla fysiskt avstånd till andra och undvika platser med trängsel. För att påminna har ett 70-tal av kommunens fordon försetts med klistermärken som uppmanar att hålla avstånd.

Liksom under sommaren 2020 satsar Trelleborgs kommun på skyltning i det offentliga rummet för att påminna kommuninvånare och besökare att följa restriktionerna. Det handlar om information via gatupratare, beachflaggor, digitala infoskärmar och annan skyltning på platser där många människor rör sig.

Dessutom kommer cirka 70 av kommunens fordon att förses med klistermärken med samma budskap. Bilarna används av olika kommunala verksamheter och kommer att synas i hela kommunen.

- Det är en utveckling av förra årets insatser. Budskapet är detsamma överallt, att man ska hålla två meters avstånd till andra människor. Genom att använda våra egna bilar som rörliga reklampelare når vi ut till ännu fler kommuninvånare och besökare, dessutom på ett mycket kostnadseffektivt sätt, säger Emilie Ekander, enhetschef kommunikation.

Stöd till näringslivet

Utöver skyltningen i det offentliga rummet planerar kommunen också att informera och påminna via närradion.

Kommunledningsgruppen har även beslutat att stötta näringslivet genom att skicka ut ett kommunikationspaket med affischer och klistermärken som lokala företagare kan sätta upp i sin verksamhet. I samarbete med AB Visit Trelleborg planeras även stödinsatser för företag inom besöksnäringen.

- Vi konsumenter har en viktig roll i att förhindra fortsatt smittspridning. När Trelleborgs kommun nu stöttar företag och besöksnäring så att de med hjälp av skyltning kan påminna kunderna om sin viktiga roll, i att bekämpa virusets framfart, så ökar förhoppningsvis efterlevnaden. Det vinner vi alla tillsammans på, säger Maarja Edman, vd för AB Visit Trelleborg.

Mer information

www.trelleborg.se/corona samlar kommunen all information om hur kommunala verksamheter påverkas av pandemin. Här finns också länkar till myndigheternas information, information på andra språk med mera.

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • trelleborg
  • corona
  • kommun och politik

Regioner

  • Trelleborg

Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.