Blogginlägg -

Triabloggen: Alla gillar kompetensutveckling - men vems är ansvaret?

En ständigt återkommande fråga i arbetslivet, som Unionen glädjande nog valde att sätta särskilt fokus på under hela Almedalsveckan är den om kompetensutveckling. Sällan har det väl varit så lätt att få alla att hålla med om att någonting är viktigt som när man pratar kompetensutveckling, alla från arbetsgivare till fackförbund till anställda brukar vara snabba på att peka på vikten av detta. Men vad innebär kompetensutveckling egentligen, och vem ska betala för kalaset?

Ofta skiljer man på den mer kortsiktiga kompetensutveckling som man behöver för att fortsatt klara av sitt jobb å ena sidan, och mer långsiktig kompetensutveckling som gör att man är fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden under hela yrkeslivet, men dom kanske inte ger direkt nytta till ens befintlig arbetsgivare, å andra sidan.

Den första är arbetsgivarens ansvar, och förhandlas ofta i dialog mellan facket och arbetsgivaren. Den andra däremot är lite svårare att peka ut ansvaret för, är det individen eller samhället som ska ordna det, och vad blir nuvarande arbetsgivares roll? En undersökning som Unionenen gjort visar att var tredje tjänsteman känner sig osäker på sin kompetens, och om den räcker för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Unionen lade under veckan fram ett förslag som syftar till att bidra till debatten i den delen av kompetensutvecklingen och innebär konkret att en modell för kompetensutveckling med finansiering från stat, arbetsgivare och arbetstagare ska etableras. Det ska skattemässigt vara fördelaktigt för företag att reservera medel till framtida kompetensutveckling, dessa ska efter samråd mellan arbetsgivare och fack, användas i tider med lägre produktionsaktivitet. Det betyder också att alla ska ha möjlighet till individuellt anpassad kompetensutveckling. Mer om Unionens förslag, och den undersökning den baserar sig på kan du läsa här: Unionen om kompetensutveckling

Dt ska bli spännande att se om det går att komma vidare i denna fråga, som alltid är lika viktig, och lika svårlöst, av debatten och historien att bedöma.

 Läs fler blogginlägg på Triabloggen.se

Ämnen

 • Fackligt

Kategorier

 • kompetensutveckling
 • almedalsveckan
 • almedalen
 • almedalen 2011
 • unionen
 • kompetens utveckling
 • facket
 • facklig organisation
 • fackförbund
 • studentfacket
 • studentfack
 • tria
 • triabloggen