Blogginlägg -

Triabloggen: Förändras eller dö!Titeln på workshopen som hölls av Facket Förändras i tisdags i Almedalen visar på allvaret i frågan – Förändras eller dö! stod det i inbjudan, och ämnet för diskussionerna var hur kan vi se till att fler unga engagerar sig i de fackliga organisationerna. Flera andra organisationer var på plats för att hjälpa oss på vägen, bl.a. Moderaternas Per Schlingmann och Miljöpartiets nyvalda partisekreterare Anders Wallner.

Detta är ett utvecklingsarbete som de fackliga organisationerna hållt på med några år, men med mycket handfast fokus arbetades ett antal konkreta förslag fram för det fortsatta arbetet. Många kreativa förslag om bemötande, organisatoriska strukturer och image diskuterades, som att alla chefer varje dag borde överlåta ett beslut på en person under 25, att begränsa hur länge en person får ha ett uppdrag, och att jobba med ledarskapsprogram.

En av de viktigaste slutsatserna i workshopen som många stämde in i, var vikten av att ungas engagemang inte ska särordnas utanför de ordinarie strukturerna, utan att unga måste tillåtas och bjudas in att engagera sig i de ordinare maktstrukturerna -bara då kan de unga få reell makt och inflytande. Alltså duger det inte att ha en ungdom inkvoterad i styrelsen för att man ska kunna luta sig tillbaka och vara nöjd. Ett exempel på ett förbund som tagit denna fråga på allvar är SKTF som i våras fattade beslut om att alla styrelser ska ha som mål att ha minst 30% av ledamöterna under 35 år. Nyvalda ordförande Annika Strandhäll fyllde nyss 36, och nyvalda 2:a vice ordförande Veronica Karlsson är inte mer än 29 år. Modig och starkt säger vi!

Ämnen

  • Fackligt

Kategorier

  • förändras eller dö
  • facket förändras
  • almedalen
  • almedalen 2011
  • sktf
  • per schlingmann
  • anders wallner