Blogginlägg -

Triabloggen: Unionen i framkant för visstidsanställda

 

I ett seminarium idag i Almedalen bjuder Unionen till debatt i en väldigt viktig fråga – villkoren för visstidsanställda. Idag är ungeför 15 % på arbetsmarknaden visstidsanställda, dvs har inte en så kallad ”fast tjänst” (tillsvidareanställning). Unionens förslag går ut på att man skulle kunna likställa visstidsanställda med tillsvidareanställda i samband med uppsägningar, dvs om du har jobbat 2 år som visstidsanställd ska du kunna slippa uppsägning över någon som har haft en fast tjänst i ett år på samma företag, genom att de ingår i samma turordningslista. Samtidigt föreslår man också att man skulle kunna slopa att särskilja på olika visstidsanställda som ex vikarier, och bara ha en form av visstidsanställning.

Panelen som diskuterade, med representanter från Kristdemokraterna, Transportföretagen och Civilekonomerna jublade inte över förslaget, utan menade att det kan minska tryggheten och villkoren för de fastanställda. Samtidig fanns väldigt lite förslag till hur man då skulle kunna stärka de visstidsanställda. Faktum är att idag har vi stora skillnader i villkor mellan olika människor på sveriges arbetsmarknad.

Förslaget behöver så klart diskuteras på djupet, olika perspektiv vägas mot varandra. Men faktum är att Unionen på allvar nu tar tag i frågan om visstidsanställdas villkor, och det i sig är ett mycket lovvärt initiativ för alla de människor, många unga och nya i arbetslivet, som finns i denna anställningsform idag.  Det välkomnar vi, och hoppas på ännu fler kreativa förslag för denna grupp!

Ämnen

  • Fackligt

Kategorier

  • unionen
  • visstidsanställningar
  • visstidsanställd
  • visstidsanställning
  • fastanställd
  • fastanställning
  • fast tjänst
  • tillsvidareanställning
  • tillsvidareanställd