Blogginlägg -

Triabloggen: Vad är den optimala arbetsmarknadspolitiken?

 

På onsdagen i Almedalen var det dags för Fackförbundet STs avdelning inom arbetsförmedlingen att bjuda in till debatt om ämnet arbetsmarknadspolitik - närmare bestämt finns det någon optimal sådan? Och hur ska man hantera växlande konjunkturer från myndighetens sida?

På plats för att debattera fanns bland annat Ylva Johansson (s) samt Annika Qarlsson (c), samt representanter från Arbetsförmedlingen och Almega. Inte förvånande fanns olika syn från de båda politiska företrädarna hur en optimal arbetsmarknad ser ut, och det verkade finnas lite vilja att hitta en gemensam långsiktig linje kring arbetsmarknadspolitiken. ST i sin tur efterlyste en större långsiktighet i resurserna till arbetsförmedlingens arbete, för att säkerställs en stabilitet i arbetet utöver konjunkturens växlingar, och för att åtgärder snabbare ska kunna sättas in när sämre konjunkturer dyker upp. Som exempel lyfte man fram delar av näringslivets agerande under senaste ekonomiska krisen, där man valde att behålla personal och satsa på utbildningsinsatser för att snabbare kunna komma på fötter när krisen väl var över.

Från arbetsförmedlingens sida lyftes också fram att tjänstemännen i större utsträckning borde kunna påverka vilka insatser som man använder sig av i sitt arbete, då man är bäst lämpad att avgöra det, allt enligt principen att politiker ju inte sitter och beslutar om vilka typer av behandlingar och operationer som läkarna sjukhusen ska genomföra.

En av de frågor som lyftes fram från flera av deltagarna som en viktig pusselbit är att få in fler unga i utbildning, och det gör man främst genom att förbättra informationen till unga om vad de olika utbildningarna kan leda till för jobb i framtiden. Det är nog mycket sant att bättre information behövs, men vi måste också fråga oss på de högre utbildningsnivåerna i hur hög grad vi egentligen kan förutsäga vad man kommer att jobba med i framtiden, med tanke på hur snabbt arbetsmarknaden förändras, och helt nya typer av jobb skapas. Därför behövs en kombination av väl avvägda yrkesutbildningar som tas fram i nära samarbete med näringslivet, men också mycket fristående akademiska utbildningar som skapar en annan typ av lärande som är mindre beroende av exixsternade behov på arbetsmarknaden, och som i sig bidrar till utvecklingen av nya jobb på arbetsmarknaden.

Ämnen

  • Fackligt

Kategorier

  • fackförbundet st
  • facket
  • arbetsmarknaden
  • arbetsmarknad
  • arbetsmarknadspolitik
  • arbetsförmedlingen
  • almega
  • utbildning
  • fackförbund
  • studentfacket
  • studentfack
  • tria
  • tria.se
  • triabloggen