Pressmeddelande -

TRICOREAL SKAPAR EN HEL GATA I KVARTERET MITTEN FÖR INNOVATIV UPCYCLING OCH HÅLLBARHET I CENTRALA BARKARBY

TRICOREAL SKAPAR EN HEL GATA I KVARTERET MITTEN FÖR INNOVATIV UPCYCLING OCH HÅLLBARHET I CENTRALA BARKARBY

En gata, en destination och kluster som visar vägen för cirkulär ekonomi och vår hållbara framtid, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Här kommer vi tillsammans med ett tiotal framstående aktörer och frontfigurer möjliggöra en plats, ett sammanhang och kultur för innovativt återbruk, service och handel.

Några av de som är med och formar innehåll och utformning är – FUTUFARM hydroponisk odling, WE OPTIFY – hållbar livsföring, ECOFLOR ekologiska växter och up-cycling design samt en RETURPUNKT för alla människor som bor i centrala Barkarby. Vi kommer nu att komplettera innehållet med internationella stjärnor och lokala hjältar. Projektledare för gatans utformning och innehåll är Anna Bergström som tidigare utvecklat den numer världsberömda återbruksgallerian Retuna.

- I kvarteret MITTEN kommer många viktiga faktorer som hållbarhet, miljö, hälsa, boende miljö och näringsliv att knytas samman och bidra till en nydanande levande stadsmiljö i. Det är viktigt för oss att skapa och visa innovativ handlingskraft som berör människor på ett attraktivt och konkret sätt och utvecklar Barkarby som destination, säger Peter Johansson, affärsutvecklare, TRICOREAL.

- Min ambition är att den nya stadsmiljön som växer fram i Barkarby ska vara modern, hållbar, upplevelserik och dynamisk. Det ska vara en plats där människor vill bo, arbeta, mötas, leva och vara. TRICOREAL utvecklar verkligen platsen i denna anda och bidrar starkt till att bygga en hållbar stadsmiljö och ett levande folkliv, säger Emma Feldman (M) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

- Det känns fantastiskt att få vara med och utveckla den hållbara näringen vidare. Vi bygger och skapar förutsättningar för en bättre, cirkulär och mer hållbar framtid, säger Anna Bergström

OM TRICOREAL Vi är ett fastighets och utvecklingsbolag som strävar efter att skapa unika platser och sammanhang som är attraktiva och äkta för människor i samtiden och för framtiden. Hållbar innovation socialt, ekonomisk och ekologiskt är vår ledstjärna och strävan.

KONTAKT TRICOREAL Peter Johansson
AFFÄRSUTVECKLING
peter@tricoreal.com

Anna Bergström PROJEKTLEDARE anna@annabergstrom.se

Regioner

  • Stockholm