Pressmeddelande -

Fairwater och Tricorona lanserar GreenSea, klimatkompensation för sjöfarten

Med Tricorona som partner lanserar Fairwater Marine tjänsten GreenSea, ett verktyg för sjöfarten att erbjuda klimatkompenserade transporter. Klimatkompenseringen sker med koldioxidminskningscertifikat från FN-godkända projekt inom Kyotoprotokollet.

"Det talas väldigt mycket om klimatpåverkan men inom sjöfarten har det inte funnits någon enkel möjlighet att klimatkompensera. Nu lanserar vi ett robust verktyg för att beräkna och kompensera klimatpåverkan från sjötransporter" säger Jan Risinger på försäkringsmäklaren Fairwater Marine i Stockholm.

"Det är viktigt för klimatet är att vi alla minskar våra utsläpp och planerar våra transporter för att minimera klimatpåverkan" säger Per Egstam på Tricorona Climate Partner, världsledande inom klimatkompensering. "Man har emellertid också ett ansvar att ta hand om de utsläpp som trots allt skapas, och vi gläds av att kunna erbjuda klimatkompensering av högsta kvalitet, från projekt godkända av FN under Kyotoprotokollet, och av att ha valts som partner till Fairwater Marine."

GreenSea drivs av Fairwater Marine tillsammans med samarbetspartnern Tricorona, världsledande inom klimatkompensering. Huvudsponsorer bakom projektet är förutom Fairwater och Tricorona även rederiet Österströms och försäkringsbolaget Markel International.För mer information se www.GreenSea.se eller kontakta:

- Per Egstam, verkställande direktör Tricorona Climate Partner, telefon 08-506 88 559.
- Jan Risinger, verkställande direktör, Fairwater International, telefon 08-410 196 81

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Tricoronas verksamhet omfattar utveckling av koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer, investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, samt tjänster till företag som önskar reducera sin klimatpåverkan.

Kontakter

Elin Bergman

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)73 966 23 49