Pressmeddelande -

TRICORONA AB LANSERAR KLIMATNEUTRALARESOR I SAMARBETET MED RESEVARUHUSET AB

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=45774 RESEVARUHUSET AB LANSERAR IDAG TILLSAMMANS MED TRICORONA AB (STOCKHOLM: TRIC) SIN NYA WEBBTJÄNST FÖR BERÄKNING OCH NEUTRALISERING AV KLIMATPÅVERKAN FRÅN RESOR. Tjänsten tillåter resenärer och företag att beräkna klimatpåverkan från bl a sina flygresor samt att neutralisera dessa utsläpp genom projekt som får till stånd förnybar energiproduktion. Projekten är certifierade under Kyotoprotokollets "Clean Development Mechanism" och möter dessutom kraven i Gold Standard, en frivillig standard för koldioxidminskningsprojekt som har tagits fram av Världsnaturfonden och över 40 st. andra miljöorganisationer. "Våra kunder vill ha möjligheten att klimatneutralisera sina resor, och vi ville ha en trovärdig partner som förstod våra krav på kvalitet, både i beräkningen av klimatpåverkan och i val av projekt för koldioxidminskning. Därför valde vi Tricorona", säger Bo Ingelshed, försäljningschef på Resevaruhuset. Genom att investera i förnybar energi bidrar dessa projekt till att minska världens beroende på fossila bränslen. Eftersom projekten är certifierade under Kyotoprotokollet samt möter Gold Standard-kraven, är kunderna garanterade utsläppsminskningar som sker med full hänsyn tagen till hållbar utveckling i värdlandet. "Det har skrivits mycket om klimatneutralisering nyligen, och mycket kritik har framförts", poängterar Per Egstam, ansvarig klimatneutralisering på Tricorona. "I och med att vi tar hänsyn till samtliga växthusgasutsläpp samt uteslutande använder projekt som är certifierade under Kyotoprotokollet erbjuder vi nu marknaden en klimatneutraliseringstjänst av högsta kvalitet." Resevaruhuset, landets största resevaruhus, har en ledande kompetens runt affärsresor och semesterresor sedan drygt 40 år. Hos Resevaruhuset hittar man hela reseindustrins utbud. "Företagskunder väljer Resevaruhuset för att få en kreativ personlig och heltäckande service där omtanken före, under och efter resan för oss är lika naturlig som att kunna erbjuda det lägsta eller mest realistiska priset på resan" säger Bo Ingelshed. Företag, som vill låta resenärer eller resebeställare göra sina bokningar online, erbjuds möjlighet att boka i marknadens enklaste och mest heltäckande onlinesystem som innehåller viktiga ingredienser som policystyrning, bokning av lågprisflyg och eliminering av kreditkortsrisker vid nätbokning. Semesterresor hos Resevaruhuset betyder alla resor för alla behov - chartern, weekendresan, lågprisflyget, kryssningen, Europa runt med tåg, kulturresan, temaresan - ja helt enkelt allt som stillar nyfikenheten och ger avkoppling. För mer information om Tricorona Green, se www.tricoronagreen.com eller kontakta Per Egstam, 08 - 506 88 559 För mer information om Resevaruhuset, se www.resevaruhuset.se eller kontakta Bo Ingelshed, 08 - 587 250 54.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Tricoronas verksamhet omfattar utveckling av koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer, investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, samt tjänster till företag som önskar reducera sin klimatpåverkan.

Kontakter

Elin Bergman

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)73 966 23 49