Pressmeddelande -

Sensas kunder nöjda!

Sensa har under 2010 genomfört en kundåterkoppling bland slumpmässigt utvalda kunder. Resultatet är mycket glädjande och visar att kundnöjdheten är hög. I studien framkommer bland annat följande:

  • Kunderna anser att Sensas styrkor stämmer väl överens med de allmänna förväntningarna på ett managementkonsultföretag. På frågan om vad som särskilt kännetecknar Sensa lyfts bland annat kompetens, lyhördhet och personlig erfarenhet av managementfrågor fram
  • På frågan om vilket som är det allmänna intrycket av Sensa och det arbete vi utfört svarar samtliga tillfrågade att de är positiva eller mycket positiva. På frågan om hur väl resultatet motsvarade kundens förväntningar svarade samtliga tillfrågade att de är positiva eller mycket positiva
  • Samtliga tillfrågande kunder kan tänka sig att anlita Sensa igen, och de kan också rekommendera Sensa vidare.

Sensa genomför en kundåterkoppling för att få en ärlig bild av kundernas syn på Sensa. Genom regelbunden utvärdering har Sensa möjlighet att bli en ännu bättre samarbetspartner åt befintliga och potentiella kunder.

Vid frågor om kundåterkopplingen, kontakta Karin Mattsson karin.mattsson@sensa.se, 0707-926622

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Trinovo Consulting Group är ett nytt konsultföretag som bildats av de tre svenska managementkonsultföretagen Arkitraven, Sensa Corporate Advisors och Informatics Strategic Advisors. 

Alla tre Trinovo-företagen har lång erfarenhet som enskilda konsultföretag, dock med olika fokusområden. När företagen i fortsättningen uppträder enskilt på marknaden sker det under varumärkena Trinovo Arkitraven, Trinovo Sensa och Trinovo Informatics.

Vi kraftsamlar nu tillsammans för att på ett ännu bättre sätt kunna bistå våra klienter med analyser, vägval och implementering av affärs- och organisationsutveckling. Vi gör det med strategisk höjd i kombination med ett pragmatiskt och kundnära arbetssätt.

Trinovo-företagen arbetar branschövergripande, men har spetskompetens inom bl.a. finans, energi och IT-management. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.