Pressmeddelande -

TMR bygger Europas modernaste återvinningsanläggning – med unikt stöd från Naturvårdsverket och Nestlé

Nu står det klart att TMR kommer att kunna förverkliga planerna på Europas modernaste återvinningsanläggning för plastförpackningar. Genom statligt stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet”, sponsoravtal från Nestlé och nära samarbete med NSR kan nu detta bli verklighet. Anläggningen ligger i Ängelholm och kommer att utrustas med ny teknik, för att sedan testköras andra halvåret 2021 – från och med 1 januari 2022 förväntas anläggningen vara i full drift.

Detta är en stor dag för svensk materialåtervinning, då den nya anläggningen kommer att använda helt ny teknik för att kunna återvinna komplexa och flexibla plaster som i dagsläget inte går till materialåtervinning. Dessa utgör ca 30–40% av den totala volymen plastförpackningar i Sverige och eldas idag upp. Med den nya tekniken beräknar vi istället att vi kommer att nå upp till ca 80 % materialåtervinning, något som kommer bidra till minskade utsläpp av koldioxid och därmed vårt lands klimatpåverkan. Detta var också ett av kraven för att få stödet från Naturvårdsverkets “Klimatklivet” som arbetar för att främja lösningar och teknik som sänker landets koldioxidutsläpp.

För TMR är etableringen ett stort steg mot deras företagsvision med full cirkuläritet. Anläggningen ger också möjlighet för allt fler svenska företag att vara med och se till att landets plastförpackningar får nytt liv, samtidigt som den sätter en riktlinje och ny standard för hur effektivt vi kan återvinna plastprodukter.

“Det ekonomiska stödet från Naturvårdsverket och Nestlé var de sista viktiga pusselbitarna som behövdes för att denna satsning nu kan förverkligas. Att både staten och privata aktörer bidrar är ett tecken på inte bara de stora klimatutmaningar vi står inför, utan också det hopp som finns när vi alla går samman, säger Peter Mellgren, TMR”.

”Vi är stolta över att vara med och möjliggöra den här satsningen. Vår vision är att inga förpackningar, där plasten utgör en stor del, hamnar på deponi eller som skräp. För att nå dit krävs samverkan mellan flera aktörer och den här satsningen är en viktig del i vårt arbete mot en cirkulär verksamhet, säger Cathrine Suter Ossborn, Nordisk Kommunikationsdirektör för Nestlé.

TMR arbetar sedan 2005 rikstäckande med insamling och återvinning av förpackningar – och ansvarar för att deras kunder fullföljer producentansvaret i enlighet med den svenska förpackningslagen. 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Klimatfrågor

Kategorier

 • klimatklivet
 • miljö
 • koldioxid
 • plast
 • naturvårdsverket
 • återvinning
 • förpackningar
 • klimat
 • koldioxidutsläpp
 • recycle
 • nestle

Regioner

 • Skåne

TMR arbetar sedan 2005 rikstäckande med insamling och återvinning av förpackningar – och ansvarar för att våra kunder fullföljer producentansvaret i enlighet med den svenska förpackningslagen.

Presskontakt

Carl Lundqvist

Ägare 070 975 51 91

Peter Mellgren

Presskontakt Ägare 073 763 39 02