Pressmeddelande -

Historiskt spadtag: Nu kopplas fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg ihop

Måndagen den 5 december 2016 blev en historisk dag för fjärrvärmen i Trollhättan och Vänersborg. Då tog Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort och Vattenfalls anläggningschef i Vänersborg, Einar Bjarne, det första symboliska spadtaget för anläggandet av den drygt sju kilometer långa ledningen, som i slutet av 2017 ska koppla ihop fjärrvärmenäten i de två kommunerna. Det handlar om en noga genomtänkt och långsiktig miljöinvestering på 115 miljoner kronor.

- För mig är det här större än Nobelpriset i litteratur, så nu kan jag verkligen säga äntligen! utbrast Trollhättan Energis styrelseordförande Viveca Dalhammar i samband med ceremonin.

Viveca Dalhammar har under många år varit en av de kanske starkaste förespråkarna för en sammankoppling av fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg. I november 2017 beräknas arbetet vara klart. Då kan spillvärmen från Vargön Alloys smältverk distribueras även i det fjärrvärmenät som Trollhättan Energi använder på andra sidan Göta älv, med värme från eldningen av flis från skogen. Och vice versa.

- Det fanns planer på att bygga ihop de två näten redan på 1980-talet, men den första riktiga utredningen gjordes 1999. Det blev inget den gången heller, och med facit i hand tror jag alla inblandade har ångrat sig varje gång vi inte har tagit steget. Så nu känns det fantastisk skönt att det här blir av till slut, säger Trollhättan Energis energichef Anders Ericsson.

Ännu mer cirkulär ekonomi, lagom till 50-årsfirandet
Trollhättan Energis fjärrvärmeleveranser firar 50 år 2017, så vad kunde väl passa bättre än att i slutet av jubileumsåret kunna stärka nätinfrastrukturen till förmån för fjärrvärmens utveckling i både Trollhättan och Vänersborg. Det första symboliska spadtaget togs på pappersbruket Holmens före detta område i Vargön, ett stenkast från Alloys. Pappersbruket var tidigare en storkonsument av Alloys spillvärme, men när Holmen lades ner för flera år sedan har en hel del värmeenergi gått rakt ut i Göta älv under sommarhalvåret. Den nya ledningen gör att spillvärmen nu istället kan användas för varmvatten och uppvärmning av bostäder och andra lokaler i grannkommunen.

- Det är klart att det inte har känts bra att vi under flera års tid inte kunnat ta vara på all spillvärme, när vi samtidigt strävar efter en hållbar cirkulär ekonomi. Genom sammankopplingen tas återigen all vår överskottsenergi tillvara, vilket i slutänden är en stor vinst för miljön, konstaterar Vargön Alloys VD Johan Svensson.

1 000 färre lastbilstransporter
Via en ny ackumulatortank på 2 200 kubikmeter, och en pumpstation med värmeväxlare som balanserar upp de två fjärrvärmesystemens flöden, kommer varmvattnet att kunna cirkulera mellan näten på båda sidor om kommungränsen. I första hand är det Alloys spillvärme som kommer att värma Trollhättan.

- En konkret effekt blir att vi direkt kan dra ner på leveranserna av flis från 5 000 till 4 000 lastbilstransporter varje år. Det innebär en minskning med 20 procent och att vi kapar koldioxidutsläpp från transporterna, som är det enda som ännu inte är fossilfritt i vår fjärrvärmeproduktion, påpekar Anders Ericsson.

Miljövinsterna är med andra ord många, samtidigt som det två sammanknutna fjärrvärmesystemen innebär tryggare leveranser, även under vinterns energitoppar. Den nya ackumulatortanken kan lagra varmt vatten motsvarande 75 procent av maximalt fjärrvärmebehov under 2-3 timmar.

Koldioxidneutral fjärrvärme
Idag svarar Trollhättans fliseldning och spillvärmen från Alloys i Vänersborg för 85-90 procent av den sammanlagda fjärrvärmeproduktionen i Tvåstadskommunerna. Det gör att majoriteten av bostäderna i de båda kommunernas tätorter har miljösmart uppvärmning via sina vattenburna element samt varmvatten i sina kranar. När fjärrvärmebehovet ökar under vinterns extra kalla perioder, används miljövänlig bioolja för att hålla produktionen koldioxidneutral.

- Investeringen i sammankopplingen innebär att vi över tid blir mer energieffektiva, kan ta vara på mer spillvärme och därmed också kan fortsätta hålla nere våra produktionskostnader. I slutänden bidrar det till en fortsatt attraktiv prisbild för våra fjärrvärmekunder, påpekar Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort.

Investeringen delas lika
Investeringen på 115 miljoner kronor delas lika mellan de två nätägarna. Och Vattenfalls Einar Bjarne ser, precis som Trollhättan Energis Anders Ericsson, att den sju kilometer långa fjärrvärmelänken kan leda till ett utvecklat samarbete när det gäller exempelvis inköp och strategiska utredningsfunktioner.

- Även om frågan om att knyta ihop våra två nät diskuterats mycket och länge, så har det varit ett oerhört positivt arbetsklimat mellan alla inblandade, understryker Einar Bjarne.

Efter spadtaget såg Trollhättans kommunalråd Paul Åkerlund mycket nöjd ut när han såg att grävmaskinerna, som smygstartade för några veckor sedan, redan hunnit ett par hundra meter i anläggningsarbetet.

- Den här satsningen stärker miljöprofilen både i Trollhättan och Vänersborg och det hade ju varit vansinnigt att inte utnyttja den energi som redan finns.

Trollhättan Energis styrelseordförande Viveca Dalhammar har i många år förespråkat en sammankoppling av fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg och kan nu äntligen se fram emot ett maximerat energiutnyttjande.


För ytterligare information, kontakta:

Jenny Larsson, chef värme Sverige Vattenfall, jenny.larsson@vattenfall.com, 070-622 19 27

Einar Bjarne, anläggningschef Vänersborg, Vattenfall , einar.bjarne@vattenfall.com, 070-561 19 47

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi, pia.bruhl-hjort@trollhattanenergi.se, 0520-49 75 86

Anders Ericsson, energichef Trollhättan Energi, anders.ericsson@trollhattanenergi.se, 0520-49 73 05

Johan Svensson, vd Vargön Alloys, johan.svensson@vargonalloys.se, 0521-27 73 20

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • fjärrvärme
  • trollhättan
  • vänersborg
  • tvåstad
  • trollhättan energi

Regioner

  • Västra Götaland

Trollhättan Energi AB är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Det målet finns naturligtvis kvar. Idag har bolaget vuxit med nya affärsområden; Hela stans miljöbolag – med 135 anställda och en omsättning på omkring 400 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, renhållning, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas samt fjärrvärme; producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. 


Ett hållbart och enkelt vardagsliv är vår vision och ledstjärna. Trollhättans Stads vision om 70 000 trollhättebor år 2030 omfattar oss på Trollhättan Energi i allra högsta grad. Vår strävan är att bidra till en varm, öppen och kreativ vardagsmiljö, där nya idéer förverkligas och leder oss närmare ett hållbart samhälle. Vi vill att vårt arbete gör skillnad för trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att snabbare nå resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Var och en av oss känner ansvar för att göra vardagslivet enklare och roligare - och skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.

Kontakter

Pia Brühl Hjort

Presskontakt VD 0520-49 75 86

Jennie Cronblad

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0520-49 75 38

Relaterat innehåll