Pressmeddelande -

Föreläsning om våld i nära relationer - författaren Unni Drougge gästar Trollhättan


Under 2007 anmäldes 26 000 fall av våld mot kvinna till polisen i Sverige. Skrämmande siffror - och mörkertalen är stora!
Som ett led i att uppmärksamma kvinnofridsfrågor arrangerar Folkhälsorådet i Trollhättans Stad och SKTF en föreläsning med författaren Unni Drougge den 19 november.
Unni Drougge skonar ingen, allra minst sig själv när hon beskriver sitt eget sönderfall som är en självbiografi ur boken "Boven i mitt drama kallas kärlek". Syftet med föreläsningen är att nå ut med budskapet att det finns hjälp att få och att det finns goda möjligheter att ta sig ur ett destruktivt förhållande om man söker hjälp.
Vid Kriscentrum i Trollhättan erbjuds stödsamtal och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Efterfrågan av stöd och skydd har ökat under senare år.
Representanter från media hälsas välkomna till föreläsningen.
Tid: Onsdag 19 november klockan 18.30-20.30 Plats: Trollhättan, Folkets Hus, sal Clio Närvarande: Författaren Unni Drougge samt företrädare för Folkhälsorådet, Trollhättans Stad och SKTF.
Vid ytterligare frågor kontakta Tove Corneliussen, utvecklingsledare Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 0520-49 79 60, 070-55 35 160.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Trollhättan