Pressmeddelande -

Hög trivsel bland medarbetare – Arbetsklimatmätning ger Trollhättans Stad gott betyg

Trollhättans Stads medarbetare är i hög grad nöjda med sin arbetsgivare och sitt arbete. Personalen är engagerad och anser sig ha ett bra inflytande över sin arbetsplats. Ovanstående är några av de många positiva resultat som framkommer i den arbetsklimatmätning som Trollhättans Stad nyligen gjort i samarbete med Tricconec. Men det finns också saker att förbättra. Tre områden för förbättringar är konflikthantering, introduktion av nyanställda och möjligheter till friskvård. Det är enligt resultatet relativt få anställda som utnyttjar den friskvårdstimma som finns. Det var under januari i 2006 som arbetsklimatmätningen genomfördes i hela organisationen, vilket betyder 4 800 medarbetare. Hela 86 procent besvarade enkäten och övergripande visar resultatet att personalen är engagerad i sitt arbete och har ett bra inflytande över sin arbetsplats. Man trivs bra med sina chefer och arbetskamrater, men känner väl till målen och anser sig ha relativt goda möjligheter att utvecklas och använda sin kompetens i arbetet. Enkäten visar dessutom att helhetsupplevelsen av arbetsplatsen blivit betydligt mer positiv under de senaste 12 månaderna. Leverantören av undersökningen, Tricconec, har utvecklat ett ”nöjdmedarbetarindex” för kommuner och utifrån detta står sig Trollhättans Stad mycket väl. Trollhättans Stad får ett index på 82 procent och genomsnitt för kommuner är 76 procent. – Undersökningen är ett verktyg för att förbättra och utveckla arbetsplatsen och verksamheten. Nästa steg blir nu att kommunicera ut resultatet till alla medarbetare. Varje arbetsplats kommer sedan att jobba med sina förbättringsområden, säger personalchefen Per Johansson. Frågor besvaras av: personalchefen Per Johansson, 0520-49 78 22, 070-577 86 97 Informationschef Peter Asp, 0520-49 70 49, 070-206 86 87

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland