Pressmeddelande -

Klimatkonvent i Göteborg engagerar - Trollhättan deltar med både ungdomar och politiker

Det är ett mycket stort engagemang från Trollhättans sida när Klimatkonventet arrangeras i Göteborg. 14 gymnasieelever, politiker, tjänstemän och lärare finns på plats för att diskutera framtidens samhälle ut miljösynpunkt.

Klimatkonventet är en mötesplats där makthavare och ungdomar i Västra Götalands län träffas och diskuterar framtidsfrågor. Förhoppningen är att man tillsammans ska hitta lösningar för att mildra klimatförändringarnas verkningar.

Drygt 300 ungdomar från regionen har varit i Universeum och Världskulturmuseet under två dagar där konventet arrangerats 24-25 november - och Trollhättan har varit väl representerat. Kommunstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson, Utbildningsnämndens ordförande Mats Wiking, Miljönämndens ordförande Ann-Christine Tornebjer Torslid och ledamoten Peter Ericson är några som varit i Göteborg.

- Vi har också haft gymnasielärarna Marcus Svensson och Håkan Jensen som ledare för var sin gruppdiskussion. Dessutom deltog informatören Kenneth Olausson från renhållningen som föreläsare i en work shop, berättar Agenda 21-samordnaren Rose-Mari Sandstedt som är en av initiativtagarna till hela konventet.

Konventet har pågått i två dagar och ungdomarna har varit inkvarterade i skolor. Det är också ungdomarna som styrt innehåll, givit förslag till upplägg samt skött mycket av det praktiska.

För ytterligare information kontakta Agenda 21-samordnare Rose-Mari Sandstedt, 0520-49 76 91.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Trollhättan