Pressmeddelande -

Trollhättan inför ungdomspeng - förenklat stöd som ska stimulera ungdomars initiativ

Trollhättans Stad tar ett nytt grepp för att stödja ungdomar med idéer som man vill genomföra. Nu införs en ”ungdomspeng” – ett bidrag där mottot är ”av ungdomar för ungdomar” och där målgruppen är mellan 12-25 år. 400 000 kronor avsätts till Ungdomspengen och dessa hämtas från anslagen för barn- och ungdomskultur samt riktade ungdomsinsatser. – Det krävs en större lyhördhet och mer tillmötesgående attityd mot ungdomar som vill något. Det bidragssystem vi byggt upp följer inte alltid ungdomarnas sätt att vara – genom ungdomspengen hoppas vi kunna underlätta och stödja ungdomsinitiativ, säger Ulf Svernhammar och Peter Jacobsson på Kultur- och Fritidsförvaltningen. Själva vitsen med ungdomspengen är att det ska vara enkelt att söka. Pengen är ett bidrag som kan sökas av föreningar, men också av ungdomar som är organiserade utanför det traditionella föreningslivet. Man kan söka när som helst under året och behandlingstiden ska vara kort. – Tanken är att man ska kunna söka bidrag för både kultur- och fritidsaktiviteter, men verksamheten ska vara öppen för alla, berättar Peter Jacobsson som kommer att ta hand om ansökningarna. För ytterligare information kontakta: Ulf Svernhammar, Fritidsgårdsenheten, 0520-49 62 56, 070-609 72 56 Peter Jacobsson, Föreningsstöd, 0520-49 78 76, 070-634 87 63

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland