Pressmeddelande -

Trollhättan kraftsamlar kring utsatta barn – Kriscentrum, barnsamordnare och jourtelefon nya stöd

Trollhättans Stad kraftsamlar och satsar hårt på att förbättra och samordna så att inga barn ska fara illa. Vid en pressinbjudan idag presenterades en helt ny tjänst som barnsamordnare/kurator. Tjänsten har till uppgift att arbeta enbart med utsatta barn och samordna de insatser som behövs från olika myndigheter. – I Trollhättan tar vi barns utsatthet på allvar och förstärker därför våra insatser. Den senaste tidens uppmärksammade fall har gjort oss alla illa berörda. Målsättningen med våra satsningar är att vi tidigt ska fånga upp de utsatta barn som trots allt finns idag, säger kommunalrådet Margreth Johnsson som också är ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättan. Ytterligare en satsning är helt nya lokaler i form av Kriscentrum bör barn. Lokalerna är planerade att vara i samma hus som polisen i Trollhättan och beräknas att vara klara i höst. Här kommer barnsamordnaren att utgå ifrån. – I Kriscentrum för barn kommer det att finnas anpassade rum för bland annat intervjuer och läkarundersökningar. Vi kommer också att ha en nära samverkan med Föräldraforum, som sedan tidigare arbetar med utsatta barn och familjer. Dessutom ligger lokalerna så att samverkan med polisen är naturlig, berättar Annike Sköld som är chef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Dessutom inrättas i nästa vecka en jourtelefon för barn där man kan berätta om sin situation eller kanske ställa frågor. Telefonen är bara öppen för barn i Trollhättans kommun! Nummer till jourtelefonen för barn: 0520-49 54 10 Vid ytterligare frågor kontakta Margreth Johnsson, 0520-49 70 15 eller Annike Sköld, 0520-49 71 40.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland