Pressmeddelande -

Utsläpp i Sjuntorp inte orsak till magsjuka

Uppgifter i Radio Väst har under dagen gjort gällande att det stora utbrottet av magsjuka i Lilla Edet i början av september kan ha sin lösning i en läckande avloppsledning i Sjuntorp.

Från Trollhättans Stads sida, som ansvarar för den aktuella avloppsledningen, kan vi konstatera att det är högst osannolikt att så är fallet.

Det stämmer att en ledning brustit i det aktuella området. Läckaget noterades på måndagskvällen 1 september och reparationer startade omgående tisdag morgon. Under reparationen stängdes den aktuella pumpstationen av och allt var åter i drift på eftermiddagen samma dag. Avstängningen av pumpstationen medförde så kallad "bräddning" under max två timmars tid. Bräddning betyder att avloppsvatten rann ut i Slumpån, som har förbindelse med Göta Älv.

Att detta skulle ha påverkat dricksvattnet i Lilla Edet finner vi högst osannolikt. Främst av två skäl:

1) Bräddning är inget ovanligt, det förekommer relativt ofta i samband med att avloppsnätet blir överbelastat, exempelvis vid kraftiga regn. Bräddning förekommer normalt i betydligt större mängd än i detta fallet. Vattenverken har inga bekymmer att klara detta.

2) Vid det aktuella tillfället gjordes en konsekvensanalys av Trollhättans Stad och vi bedömde inte att utsläppet var i närheten av en storlek som föranleder åtgärder i form av kontakt med Lilla Edets kommun.

Vid ytterligare frågor kontakta VA-chefen Anette Börjesson, 0520-49 76 37 eller informationschef Peter Asp, 0520-49 70 21, 070-206 86 87.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Trollhättan