Pressmeddelande -

Bygglovshanteringen levererar i tider av tillväxt

I takt med att byggnationen har ökat i Trosa kommun har också trycket på bygglovsenheten eskalerat. Efter dialog med byggbranschen utökades byggenheten med en handläggare och e-tjänster infördes. Beslut som har gett resultat i form av kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet.

Ända sedan 50-talet har Trosa kommun haft en tillväxt inom bostads- och fastighetsproduktion och de senaste 10 åren har antalet medborgare ökat med ca 1,5 % årligen och antalet företag med närmare 90 st per år. Detta har naturligtvis påverkat behoven av bygglov och därmed kraven på en effektiv handläggning hos kommunen.

Under de senaste 2-3 åren har byggnationen ökat mer än normalt och det har förstås ökat trycket på bland annat bygglovsenheten i kommunen. Antalet ärenden har ökat med över 60 % sedan 2012 och den genomsnittliga handläggningstiden ökade under några år till runt 5 veckor från en normal nivå på ca 4 veckor. Under framförallt 2016 påverkade detta förstås företag som ville genomföra förändringar i sina verksamheter och detta lyftes också av flera aktörer som ett potentiellt problem.

I dialog med den lokala byggbranschen prioriterades frågan på kommunen och det resulterade i en anställning av ytterligare en bygglovshandläggare. Även en introduktion av effektiva e-tjänster har skett.

Detta verkar ha gett avsedd verkan då handläggningstiderna under 2017 åter har landat på den låga nivån som vi kunde leverera på tidigare. Noterbart är att lagen (Plan- och ByggLagen, PBL) säger att handläggningstiden ska maximalt vara 10 veckor och att Trosa kommun, även under kraftig tillväxt, klarar detta mål med råge. Ett fåtal (under 6 %) ärenden har tagit mer än 10 veckor och i några av dessa fall har detta berott på nödvändiga samråd med andra myndigheter. I endast 7 fall av 1589 har handläggningstiden varit 20 veckor eller mer.


För mer information
Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef
Tfn: 070-662 32 05

Jonas Ivervall, näringslivschef
Tfn: 070-680 22 17

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Trosa

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.