Pressmeddelande -

Fixartjänst – trygghet och säkerhet för äldre och funktionsnedsatta

Från och med 1:a februari erbjuder Trosa kommun personer 67 år och äldre samt personer med funktionsnedsättning som är medborgare i Trosa kommun vaktmästarhjälp. Fixartjänst är till för att förebygga fallolyckor i det egna hemmet.

Fixartjänsten erbjuder servicetjänster i hemmet för att förebygga och undanröja risk för fallolyckor. Uppdragen är begränsade och ska vara av enklare karaktär. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var och en får själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Servicen begränsas huvudsakligen till uppgifter inomhus och uppdragen ska inte ta mer än en timme. Tjänsten kan nyttjas upp till två tillfällen per månad. Även säkerhetsronder kommer att erbjudas som tjänst inom ramen för fixartjänst. Det innebär en genomgång av brandsäkerhet och halkrisker i hemmet.

Helena Koch (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande: ”Att vi så snabbt in i den nya mandatperioden kan lansera en så viktig tjänst känns bra. Jag tror att den kan göra en påtaglig skillnad i vardagen för människor i behov. Samtidigt är det centralt att vi inte konkurrerar med privata aktörer.”

Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef: ”Det här är en service till Trosa kommuns medborgare som verkligen kommer att göra nytta, jag hoppas att många väljer att använda fixartjänsten och att vi på så sätt kan förhindra fallolyckor som ofta leder till mycket lidande för den som är drabbad.”

Fixartjänst ska inte konkurrera med privata leverantörer som kan tillhandahålla liknande tjänster. Därför ingår exempelvis inte snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsskötsel, tvätt, inköp, VVS eller elarbete.

För mer information:
Helena Koch (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande
Tfn: 070-662 19 26

Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef
Telefon: 0156-521 15

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Trosa

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.