Gå direkt till innehåll
Anna Svensson, mark- och bostadsrättschef på OBOS Sverige. Foto: OBOS.
Anna Svensson, mark- och bostadsrättschef på OBOS Sverige. Foto: OBOS.

Blogginlägg -

Med kunden i fokus för en tryggare bostadsrättsmarknad

Öka bostadsrättsföreningarnas ekonomiska och juridiska transparens mot slutkunderna och minska antalet oseriösa aktörer på bostadsrättsmarknaden. Det är några av hjärtefrågorna för branschinitiativet Trygg Bostadsrättsmarknad som grundades 2018 av OBOS och sex andra bostadsaktörer.

- Det är helt rätt för oss att ingå i det här initiativet, främst för att det ligger helt i linje med hur vi alltid har arbetat – med kunden i fokus, säger Anna Svensson, mark- och bostadsrättschef på OBOS Sverige.

När en bostadsrättsförening bildas ska rådande lagstiftning och myndigheternas regelverk följas, men trots detta förekommer ibland luckor mellan de ekonomiska planer som redovisas gentemot vad den enskilda bostadsrättshavaren i slutänden får betala. OBOS tillsammans med JM, Veidekke, Skanska, Peab, Besqab och Bostadsrätterna är grundare till initiativet Trygg Bostadsrättsmarknad, som i stort går ut på att skapa en tryggare, mer transparent och ekonomiskt hållbar bostadsrättsmarknad – och nöjdare slutkunder. Initiativet ska också bidra till en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsutvecklare samt höja branschstandarden.

– För att en bostadsrättsförening ska få kvalitetsstämpeln Trygg BRF måste bostadsutvecklaren gå igenom en ansökningsprocess i flera steg, säger Anna. Bland annat ska särskilda nyckeltal och garantier redovisas, som sedan kontrolleras av den oberoende aktören Gar-Bo.

Gynnar hushållen, bostadsproducenterna och samhället

När ett enskilt projekt har fått kvalitetsmärkningen Trygg BRF betyder det att projektet uppfyller fler villkor än vad lagstiftningen och myndigheternas regelverk kräver. Kritiska nyckeltal är identifierade inom kategorierna ekonomi, långsiktighet och trygghet, och beskrivs så att bostadskunden enkelt kan jämföra de ekonomiska och juridiska åtagandena och riskerna mellan olika föreningar. Det innebär också att bostadsutvecklaren vars projekt har godkänts förbinder sig till att leva upp till Trygg Bostadsrättsmarknads etiska regler.

– Det här gynnar hushållen, seriösa bostadsproducenter såsom OBOS, kreditgivare och samhället, samtidigt som det bidrar till utvecklingen av en effektiv nyproduktionsmarknad, säger Anna.

Målet är att fler bostadsutvecklare ska ansluta sig till initiativet

På webbsidan portal.tryggbostadsrattsmarknad.se finns alla projekt samlade som har valt att genomgå kvalitetsmärkningen, och man kan enkelt se hur många grindar varje projekt har passerat i processen. Kvalitetsmärkningen öppnades under våren 2019 och idag märks flertalet av OBOS bostadsrättsföreningar med Trygg BRF.

– Självklart är vårt mål att alla våra föreningar ska få märkningen i framtiden och att ännu fler bostadsutvecklare ska ansluta sig till initiativet. Trygg Bostadsrättsmarknad är ett initiativ under ständig utveckling som vi är väldigt stolta över att få vara en del av, avslutar Anna.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Verksamhetsutvecklare Mark & Brf OBOS Sverige Sekreterare i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse

Trygg Bostadsrättsmarknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden.

​Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: främja byggandet av bostadsrätter och verka för att deras ställning i samhället stärks och tryggas, att värna bostadsrätten i nyproduktion, öka konsumentskydd, transparens och jämförbarhet, att tillhandahålla tjänster för byggherrar och liknande, samt att bedriva annan härmed sammanhörande verksamhet.

Trygg Bostadsrättsmarknad
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Sverige