Gå direkt till innehåll
Besqab, JM och Peab högt rankade i branschmätning i kundnöjdhet

Nyhet -

Besqab, JM och Peab högt rankade i branschmätning i kundnöjdhet

Precis som namnet antyder är branschinitiativet Trygg Bostadsrättsmarknads mål att ha trygga och nöjda kunder. Det har våra BRF-medlemmar Besqab, JM och Peab bevisat genom att komma på en 3:e plats i Prognoscentrets branschmätning i kundnöjdhet för 2020. I undersökningen fick bolagen imponerande 78 av 100 i NKI, endast en poäng lägre än de två vinnande bostadsutvecklarna. Tillsammans med alla våra BRF-medlemmar arbetar nu JM, Peab och Besqab vidare för att få ännu fler nöjda och trygga kunder.

Om Trygg Bostadsrättsmarknad

Bostadsrättsmarknaden har stor ekonomisk betydelse för samhället. Dessutom representerar bostadsformen bostadsrätt ett stort ekonomiskt värde för den enskilde köparen. När kunderna är välinformerade och medvetna har marknaden bättre förutsättningar att fungera väl. En trygg bostadsrättsmarknad är en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för bostadsutvecklarna och för samhället i stort.

Initiativet till föreningen Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige togs 2018 av några av bostadsmarknadens aktörer och året därpå registrerades föreningen. Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill föreningen bidra till en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen, höja branschstandarden och därigenom öka tryggheten för slutkunden. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas själva märkningen Trygg BRFav den oberoende aktören Gar-Bo.

Ämnen

Presskontakt

Nancy Mattsson

Nancy Mattsson

Presskontakt Chef Projektutveckling inom Förvärv, JM Ordförande i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse

Trygg Bostadsrättsmarknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden.

​Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: främja byggandet av bostadsrätter och verka för att deras ställning i samhället stärks och tryggas, att värna bostadsrätten i nyproduktion, öka konsumentskydd, transparens och jämförbarhet, att tillhandahålla tjänster för byggherrar och liknande, samt att bedriva annan härmed sammanhörande verksamhet.

Trygg Bostadsrättsmarknad
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Sverige