Gå direkt till innehåll
 Mikael Åslund, Affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling och Chef Stockholm Förvärv, är en av de som ser värdet i en tryggare bostadsrättsmarknad.
Mikael Åslund, Affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling och Chef Stockholm Förvärv, är en av de som ser värdet i en tryggare bostadsrättsmarknad.

Nyhet -

Röster från branschen: Därför står vi bakom Trygg Bostadsrättsmarknad

2018 grundades Trygg Bostadsrättsmarknad med syfte att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Sedan dess har hundratals bostadsrättsföreningar fått kvalitetsmärkningen Trygg BRF och fler aktörer har fått upp ögonen för initiativet. Läs rösterna bakom organisationen:

Malin Castenvik.

”Det är viktigt för oss att kunderna ska känna sig trygga och ha möjlighet att förstå och kunna jämföra en bostadsrättsförening med en annan. När projektet får Trygg Bostadsrättsmarknads kvalitetsstämpel betyder det att projektet uppfyller högre krav än vad lagstiftningen kräver.

En bostadsaffär är ofta den största kapitalinvestering man gör i livet och då är en mycket viktig del av det att Bostadsrättsföreningen ska vara hållbar över tid.”

- Malin Castenvik, försäljningschef Besqab


Camilla Fredman Svensson.

"Vi vill att våra kunder ska kunna fokusera på det roliga som en flytt kan innebära med allt från planering inför och inredning av det nya drömboendet. Med Trygg BRF kan de vara säkra på att föreningens ekonomi är granskad och lita på att de har gjort ett bra köp."

- Camilla Fredman Svensson, Marknad – och Kommunikationschef Skanska Bostad


Michael Mati.

”Att vara med i Trygg Bostadsrättsmarknad är ett sätt för Peab Bostad att stärka konsumentskyddet och att trygga bostadsrättsköpare med att vi arbetar öppet och transparent.”

- Michael Mati, Chef kund och marknad Norden, Peab Bostad


Marc Micallef.

”Att köpa en ny bostad är för många en av de största och viktigaste affärerna man gör i livet. För oss på Credentia är det viktigt att våra kunder känner trygghet genom hela den processen. Att våra bostadsprojekt innehar kvalitetsmärkningen Trygg BRF är vi övertygade om bidrar till detta. Märkningen hjälper också våra kunder att få en inblick i bostadsrättsföreningens ekonomi samt en säkerhet i att projektet blir av. Vi kommer att fortsätta kvalitetsmärka våra bostadsrättsföreningar enligt Trygg BRF. ”

- Marc Micallef, regionchef Credentia


Mikael Åslund. 

”JM utvecklar hållbara livsmiljöer med bostäder där människor trivs, mår bra och känner trygghet. En viktig del av tryggheten är en välfungerande bostadsrättsförening som är hållbar på sikt. Här bidrar Trygg BRF med att lyfta fram viktiga nyckeltal vilket ger våra kunder transparens och jämförbarhet.”

- Mikael Åslund, Affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling och Chef Stockholm Förvärv


Fredrik Karlsson.

”På OBOS är vi stolta över att vara en av initiativtagarna till Trygg Bostadsrättsmarknad. De värden som Trygg BRF står för är i linje med de värden vi på OBOS vill skapa för våra medlemmar vilket gör det till ett enkelt val att certifiera merparten av våra projekt”

– Fredrik Karlsson, verksamhetsutvecklare för OBOS Sveriges Brf-avdelning och sekreterare i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse


Annette Andersson. 

”För oss som bostadsutvecklare är det självklart att våra kunder ska känna sig trygga. Genom vårt medlemskap i Trygg Bostadsrättsmarknad får alla kunder en extra kvalitetsstämpel på att vi följer både de krav som ställs och de fastställda regelverk som finns för en bostadsrättsförening. Trygg Bostadsrättsmarknad har tagit fram många förklarande texter som underlättar för kunden att förstå processen och vad som sker fram tills bostaden är klar.”

– Annette Andersson, Försäljnings- och Marknadschef Nordr Sverige

Bostadsaktör och intresserad av att bli medlem i Trygg Bostadsrättsmarknad? Läs mer på Trygg Bostadsrättsmarknads webbsida om hur ni går till väga: https://tryggbostadsrattsmarkn...

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Nancy Mattsson

Nancy Mattsson

Presskontakt Chef Projektutveckling inom Förvärv, JM Ordförande i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse

Trygg Bostadsrättsmarknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden.

​Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: främja byggandet av bostadsrätter och verka för att deras ställning i samhället stärks och tryggas, att värna bostadsrätten i nyproduktion, öka konsumentskydd, transparens och jämförbarhet, att tillhandahålla tjänster för byggherrar och liknande, samt att bedriva annan härmed sammanhörande verksamhet.

Trygg Bostadsrättsmarknad
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Sverige