Gå direkt till innehåll
Besqabs projekt Brf ZickZack i Kärrtorp.
Besqabs projekt Brf ZickZack i Kärrtorp.

Pressmeddelande -

Besqabs projekt BRF ZickZack i Kärrtorp blir en av de första föreningar som får kvalitetsstämpeln Trygg BRF

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF är till för att öka tryggheten för bostadskunden och bidrar därmed till att höja branschstandarden och få en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen. Besqabs bostadsprojekt BRF ZickZack i Kärrtorp är en av de första bostadsföreningarna i branschen som fått märkningen.

- Besqab är en av initiativtagarna till Trygg BRF därför att vi som bostadsutvecklare värnar om konsumenttryggheten och vill visa en transparens i våra bostadsrätts-föreningars ekonomi, säger Staffan Grundmark, regionchef på Besqab och ledamot i styrelsen för Trygg BRF. Därför är det extra roligt att BRF ZickZack i Kärrtorp är en av de första föreningar som fått kvalitetsstämpeln Trygg BRF och som gått igenom alla de olika stegen av kontroller. Ambitionen är att samtliga av Besqabs bostadsrättsföreningar ska få Trygg BRF’s kvalitetsstämpel.

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF måste uppfylla en rad krav som berör hela processen, från vad som ska ingå i ansökan, ordning på bygglov, ansvarsförsäkringar och garanti-åtaganden, till vad som ska ingå i överlämningen av projektet. När projektet godkänts av Trygg BRF betyder det att det uppfyller fler och tuffare villkor än vad lagstiftningen och myndigheternas regelverk kräver. Kraven som ska uppfyllas kan delas in i tre kategorier: ekonomi, långsiktighet och trygghet.

- En bostadsaffär är ofta den största affären man gör i sitt liv, säger Malin Castenvik, försäljningschef på Besqab. Därför är det viktigt för oss att kunna presentera en bostadsrättsförening med hållbar ekonomi och att den kan jämföras med andra bostadsrättsföreningar.

För mer information

Staffan Grundmark, regionchef Besqab
08-409 416 30
staffan.grundmark@besqab.se 

Malin Castenvik, försäljningschef Besqab
08-409 415 37
malin.castenvik@besqab.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Trygg Bostadsrättsmarknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Med märkningen Trygg BRF blir det enklare för den som köper en nyproducerad bostadsrätt att göra ett klokt val. Initiativet Trygg Bostadsrättsmarknad är stiftat av bostadsaktörerna Besqab, OBOS, , JM, Peab, Skanska, Veidekke och Bostadsrätterna. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören Gar-Bo.

Presskontakt

Nancy Mattsson

Nancy Mattsson

Presskontakt Chef Projektutveckling inom Förvärv, JM Ordförande i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse

Trygg Bostadsrättsmarknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden.

​Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: främja byggandet av bostadsrätter och verka för att deras ställning i samhället stärks och tryggas, att värna bostadsrätten i nyproduktion, öka konsumentskydd, transparens och jämförbarhet, att tillhandahålla tjänster för byggherrar och liknande, samt att bedriva annan härmed sammanhörande verksamhet.

Trygg Bostadsrättsmarknad
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Sverige