Pressmeddelande -

​Brf Sundby Äng ett av de första projekten att ansöka om Trygg BRF

I Stallarholmen, beläget mellan Mariefred och Strängnäs, har bostadsutvecklaren OBOS byggt 20 bostäder i radhus i föreningen Brf Sundby Äng. Projektet är ett av de allra första att ansöka om Trygg Bostadsrättsmarknads kvalitetsmärkning Trygg BRF.

- Som bostadsutvecklare är det viktigt att komma ihåg att det vi arbetar med varje dag är kundens största och i många fall första bostadsköp, säger Sara Hägglöv, projektutvecklare på OBOS. Kundvård är centralt för oss på OBOS, och genom att kvalitetsmärka föreningen med Trygg BRF garanterar vi kunden trygghet genom hela bostadsaffären.

OBOS ansökte om kvalitetsmärkningen Trygg BRF för Brf Sundby Äng den 8 mars 2019. Projektet åtog sig därmed att genomgå ansökningsprocessen, som innebär att passera genom fyra obligatoriska grindar som leder fram till kvalitetsmärkningen. Mellan varje grind ska föreningen uppfylla ett antal åtaganden som har att göra med den ekonomiska och juridiska transparensen i projektet.

- Bland annat ska särskilda nyckeltal och garantier redovisas, som sedan kontrolleras av den oberoende aktören Gar-Bo för att säkerställa en rättssäker process, säger Anna Svensson, mark- och bostadsrättschef på OBOS och medlem i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse. Vi är glada att Brf Sundby Äng är ett av de första projekten att ansöka om Trygg BRF och det långsiktiga målet är att alla bostadsrättsföreningar från OBOS ska ha kvalitetsmärkningen.

OBOS har fortsatta planer för byggnation i Stallarholmen, som totalt kommer att innefatta ett 100-tal bostäder. OBOS nästkommande etapp Brf Sundby Allé har en beräknad säljstart under 2021. Även detta projekt kommer att kvalitetsmärkas med Trygg BRF.

För mer information

Sara Hägglöv, projektutvecklare OBOS
010-434 14 16
sara.hagglov@obos.se

Anna Svensson, mark- och bostadsrättschef OBOS
010-434 10 35
anna.svensson@obos.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Stockholm

Trygg Bostadsrättsmarknad är ett branschinitiativ och en organisation för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Med märkningen Trygg BRF blir det enklare för den som köper en nyproducerad bostadsrätt att göra ett klokt val. Initiativet Trygg Bostadsrättsmarknad är stiftat av bostadsaktörerna OBOS, Besqab, Bostadsrätterna, JM, Peab, Skanska och Veidekke. 

Kontakter

Anna Svensson

Affärsutvecklingschef OBOS Sverige Sekreterare i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse