Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

900 miljoner kronor i skadekostnader för svenska åkerier

Varje år råkar åkerier ut för cirka 25 000 skador till en kostnad av 900 miljoner kronor*. Policies för alkohol & kriminalitet, trafiksäkerhet och säkerhetsbälte, goda personalförhållanden och utbildning är några faktorer som gör åkerierna mindre skadedrabbade.

Trygg-Hansa, som försäkrar cirka 35 procent av Sveriges åkerier, har gjort en analys av vilka faktorer som påverkar hur skadedrabbade svenska åkerier är. Företag med få skador har jämförts med företag som har genomsnittligt antal skador.

Goda personalförhållanden minskar skador
Genom att satsa på personalen kan skadefrekvensen minska. 70 procent av åkerierna med få skador gör hälsokontroller och för 80 procent av företagen förekommer det någon typ av bonus- eller gratifikationssystem. Dessutom är lönenivåerna något högre än genomsnittet. Introduktionsutbildningar förekommer i princip alltid och 60 procent har även en företagsspecifik utbildning. 70 procent utrustade chaufförerna med hands-free till telefonen. Dock hade endast 10 procent alkolås.

GPS inte viktigt
Åkerier med få skador har också chaufförer med lång yrkeserfarenhet och ger föraren återkoppling när en skada inträffat (85 procent av företagen). Man använder sällan extra personal eller billots.

Nästan alla företag som undersöktes var medlem i Sveriges Åkeriföretag. 46 procent var miljö-, kvalitets-, och trafikcertifierade. 65 procent var inte utrustade med GPS. Nästan alla hade policies för alkohol & kriminalitet, trafiksäkerhet och säkerhetsbälte.

- Skillnaden i skadestatistik mellan välskötta företag där skadeförebyggande åtgärder är en del av hur man driver arbetet, jämfört med andra företag är slående. Relativt enkla åtgärder kan minska antalet skador dramatiskt och färre skador ger naturligtvis också lägre försäkringspremier, säger Lars Nilsson, chef för Trygg-Hansas skadeförebyggande arbete inom transportsektorn.

Tips för att minska skador i trafiken:
• Använd alltid säkerhetsbältet - det är det bästa sättet att undvika personskador och onödiga lidande
• Följ hastighetsbestämmelserna
• Håll avstånd till framförvarande bil
• Håll ett extra vakande öga på oskyddade trafikanter, speciellt cyklister
• Följ kör- och vilotidsreglerna

* Enligt en uppskattning av Trygg-Hansa.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malou Sjörin, presschef. Telefon: 070-16 82 032
Lars Nilsson, chef för skadeföre¬bygg, transportsektorn, Trygg-Hansa. Telefon: 070-168 24 26

Om Trygg-Hansa
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbetare. Vi erbjuder företagsförsäkringar för både småföretag och stora företag samt sjukvårdsförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda attraktiva försäkringslösningar i såväl Sverige som i övriga världen. För mer information: www.trygghansa.se

Ämnen

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.