Gå direkt till innehåll
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert

Pressmeddelande -

Barnen olycksdrabbade i intensiva sportlovsbackar

Trycket på landets skidanläggningar är stort under sportloven och mycket folk i backarna ökar risken för olyckor. En ny Novus-undersökning visar att fler än hälften (56 procent) av barnen som skadade sig i samband med utförsåkning på skidor eller snowboard behövde uppsöka vårdcentral, sjukstuga eller sjukhus för vård. Trots att olycksrisken är stor är det få föräldrar som ser till att barnen har rätt utrustning och att skidorna är korrekt inställda.

Att kontrollera att skidorna är rätt inställda är ett viktigt första steg för att förhindra eller lindra skador. Novus-undersökningen, genomförd på uppdrag av Trygg-Hansa, visar att drygt vart fjärde barn (28 procent) har skidutrustning som är lånad, ärvd eller begagnad. Samtidigt säkerställer bara hälften av föräldrarna att barnets skidutrustning är korrekt inställd.

– Barn drabbas ofta av underbensbrott i skidbacken, vilket kan bero på att man har utrustning som inte riktigt passar. Ofta handlar det om att pjäxorna är för stora och det är både obehagligt och riskfyllt att åka skidor med pjäxor som inte sitter fast ordentligt. Andra vanliga missar är för korta eller för långa skidor samt att utrustningen är inställd på fel vikt. Som förälder gäller det att inför varje säsong se över utrustningen ordentligt. Ett tips är att ta hjälp av en expert i skiduthyrningen om man är osäker, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Hjälm på barn i skidbacken är i dag en självklarhet och många skidanläggningar låter barn åka gratis endast om de har hjälm. Att barn ska åka med ryggskydd är dock inte alls lika självklart, trots att var tionde skada som sker (12 procent) är en ryggskada. Enligt Novus-undersökningen åker två av tre barn (68 procent) skidor och snowboard utan ryggskydd.

– Utförsåkning är en rolig aktivitet både för vuxna och barn, men det gäller att vara medveten om riskerna och vidta rätt åtgärder för att minimera skadorna. Jag rekommenderar ryggskydd redan från starten men när barnen lämnar barnbacken och farten blir högre är ryggskydd extra viktigt för att motverka allvarliga ryggskador, säger Alexandra Gahnström.

Skidbacken lika intensiv som en trafikerad korsning
Barn har inte samma konsekvenstänk och förmåga att bedöma avstånd som vuxna. Ändå tycker var tredje förälder (35 procent) som tillfrågas i undersökningen att det är okej att tioåringar åker utan sällskap av förälder i backen.

– Miljön i skidbacken går att likställa med trafiken. Som förälder måste man därför ha ständig uppsikt över mindre barn och omgivningen, en välbesökt skidbacke under sportlovet kan jämföras med en hårt trafikerad vägkorsning, säger Alexandra Gahnström.

Precis som i trafiken är det viktigt att lära och påminna sina barn om hur de ska agera i skidbacken. Trots det pratar bara hälften av föräldrarna (46 procent) om skidsäkerhet med sina barn inför varje säsong.

Expertens tips inför sportlovets skidåkning
Barnens försäkringsexpert Alexandra Gahnström har åtta säkerhetstips till barnfamiljer som ska åka skidor på sportlovet:

  • Använd alltid hjälm. Forskning visar tydligt att risken för skallskador minskar med hjälm vid skid- och snowboardåkning. Tänk på att du som vuxen ska föregå med gott exempel.
  • Använd ryggskydd. Det finns olika modeller av ryggskydd, köp det som du tycker sitter bäst på kroppen. Ryggskyddet ska vara skönt så att det används, se också till att ryggskyddet är ISO-certifierat. Ryggskyddet måste vara i rätt storlek för att skydda ordentligt. Storlekarna på ryggskydd följer oftast samma storlekar som på andra plagg.
  • Se över barnens utrustning, framförallt bindningarna, inför varje säsong. Uthyrningsbodarna kan hjälpa er med en sådan koll.
  • Väg barnet för att försäkra dig om att bindningarna blir rätt inställda och löser ut precis lagom lätt.
  • Åk tillsammans med mindre barn och ha god uppsikt över barnet, så att det inte utgör en fara för sig själv eller andra skidåkare.
  • Börja med att lära barnet att bromsa, genom att forma skidorna som en glasstrut.
  • Låt gärna barnet gå i skidskola. Tekniken blir rätt samtidigt som backarna och tempot anpassas efter barnets nivå och inte efter föräldrar och äldre syskon.
  • Prata med barnen om hur de ska agera i skidbacken för att åka säkert inför varje säsong.
  • Förebygg köldskador genom att känna på barnets fingrar inne i vanten. Om det är kallt och dessutom blåser, håll koll på barnets nästipp, kinder och örsnibbar. Minus 10 grader och stark blåst motsvarar en kyla på under minus 20 grader.

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 35 72, mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under perioden 30 jan- 7 februari 2020. Målgruppen för undersökningen var hushåll med barn mellan 2-15 år från den svenska allmänheten. Totalt genomfördes 1036 intervjuer. Deltagarfrekvensen var 55 %. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

*Novus har genomfört ytterligare kompletterande intervjuer för att kunna uttala sig om de barn som varit med om en olycka när de åkt skidor eller snowboard utför. 100 intervjuer har totalt genomförts i denna grupp.

Tänk på senaste gången ditt barn åkte skidor eller snowboard utför. På vilket sätt var utrustningen i huvudsak införskaffad?
Hyrd: 55 %
Ärvd/lånad: 10 %
Köpt ny: 14 %
Köpt begagnad: 18 %
Vet ej: 3 %

Utifrån vilken/vilka kriterier säkerställer du varje säsong att ditt barns skidutrustning är korrekt inställd?
Efter barnets vikt: 34 %
Efter barnets längd: 24 %
Efter typ av skidor/snowboard: 5 %
Enligt samtliga kriterier ovan: 50 %
Inga kriterier ovan: 4 %
Vet ej: 9 %

Har ditt barn varit med om en olycka när de åkt skidor eller snowboard utför?
Ja, flera gånger: 2 %
Ja, en gång: 9 %
Nej: 88 %
Vet ej: 1 %

Om ja, krävde skid-/snowboardolyckan vård eller omhändertagande?
Ja, krävde vård på vårdcentral eller sjukhus: 44 %
Ja, krävde vård i sjukstugan i skidbacken: 12 %
Ja, krävde omhändertagande hemma: 20 %
Nej, krävde inte vård eller omhändertagande: 35 %
Vet ej: 0 %
Antal svarande: 102

Om ja, vilken/vilka kroppsdelar skadade barnet?
Ben eller fot: 29 %
Arm eller hand: 26 %
Huvud: 21 %
Knä: 17 %
Rygg: 12 %
Överkropp: 11 %
Annat: 7 %
Antal svarande:102

Vid vilken ålder tycker du att det är ok att ditt barn/dina barn åker skidor eller snowboard utför själv utan vuxens närvaro?
-7 år: 5 %
8 år: 6 %
9-10 år: 23 %
11-12 år: 29 %
13-14 år: 21 %
15-18 år: 8 %
Aldrig, ska ske med vuxen: 2 %
Vet ej: 5 %

Vi föräldrar/jag brukar prata med mitt barn om skidsäkerhet inför varje säsong det åker
Instämmer helt och hållet: 24 %
Instämmer till stor del: 22 %
Instämmer till viss del: 34 %
Instämmer inte alls: 14 %
Vet ej: 5 %

Vilken skyddsutrustning brukar ditt barn använda när det åker skidor eller snowboard utför?
Hjälm: 96 %
Skidglasögon: 85 %
Ryggskydd: 32 %
Handledsskydd: 3 %
Knäskydd: 2 %
Lavinkit (spade, sond, sändare): 0 %
Annat: 0 %
Använder ingen skyddsutrustning: 0 %
Vet ej: 3 %

Ämnen

Kategorier


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Presskontakt

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.