Gå direkt till innehåll
Bilförare säkra på egna teorikunskaperna men misstror andra förare - majoritet positiv till kunskapsuppföljning

Pressmeddelande -

Bilförare säkra på egna teorikunskaperna men misstror andra förare - majoritet positiv till kunskapsuppföljning

Sju av tio svenska bilförare anser att de i hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort – samtidigt upplever närmare hälften att andra bilförare har dålig koll. Det visar en ny Novusundersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa, där en majoritet svarar att det bör vara obligatoriskt att regelbundet uppdatera sina teorikunskaper. Trots att svenska bilister har hög tilltro till sina egna teorikunskaper svarar en majoritet fel på en teoriprovsfråga om miljö.

Enligt Trafikverket har antalet personer som kuggar teoriprovet ökat de senaste åren, experter* pekar på dåligt förberedda kandidater och en övertro på sin egen förmåga. Men hur ser teorikunskaperna ut hos dem som redan har körkort? Enligt en ny Novusundersökning från Trygg-Hansa anser sju av tio (69%) svenskar att de i ganska eller mycket hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort. Samtidigt upplever närmare hälften (46%) att andra bilförare i ganska eller mycket låg utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna.

- Självsäkerheten kring den egna kunskapsförmågan är störst bland unga som haft körkort i upp till tio år och minskar sedan med åldern, men gemensamt för alla åldersgrupper är att man i låg utsträckning litar på sina medtrafikanters kunskaper. Män litar i högre utsträckning än kvinnor på den egna förmågan och män har också lägre tilltro än kvinnor på andras förmåga, säger Stefan Brala, motorexpert på Trygg-Hansa.

Stor skillnad mellan könen
Medan 72 procent av männen i mycket eller ganska hög utsträckning uppger att de kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort uppger bara 65 procent av kvinnorna samma sak. När det kommer till förtroendet för medtrafikanterna är det jämnare mellan könen, 32 procent av männen och 33 procent av kvinnorna menar att medtrafikanterna i mycket eller ganska hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort.

Störst kunskapstapp kring trafikregler och miljö
I teoriprovet ingår ett antal kunskapsområden och Trygg-Hansas undersökning visar att drygt var fjärde (28%) svensk bilförare upplever att de tappat mest kunskap inom området trafikregler, medan var femte (21%) uppger miljö och var tionde (11%) fordonskännedom och manövrering. Personer som bara haft körkort i upp till 10 år uppger att de tappat mest kunskap inom fordonskännedom och manövrering medan de som haft körkort i 11–40 år främst saknar kunskaper inom miljö (24%).

För att kontrollera hur det verkligen ligger till med teorikunskaperna ställde Trygg-Hansa en kontrollfråga: ”Vilken av följande åtgärder är effektivast för normalbilisten när det gäller att minska sin bränsleförbrukning?”. Endast 40 procent kunde svaret: ”Att köra så att man undviker hårda inbromsningar”. Hela 42 procent svarar felaktigt ”Att köra med rätt lufttryck i däcken, åtta procent svarar ”Att undvika att köra med takbox” och fem procent svarar ”Att använda elektrisk motorvärmare”.

Majoritet av svenskarna vill ha fortbildningskrav
Drygt sex av tio (62%) svenskar tycker att det ska vara obligatorisk för bilförare att regelbundet uppdatera sina teorikunskaper, till exempel kring nya trafikregler och trafikskyltar. Av dessa tycker var femte (19%) att det bör ske var femte år och drygt fyra av tio (41%) att det bör ske var tionde år.

- Vår skadestatistik visar att unga förare är mer skadebenägna än äldre, men vi som haft körkort länge kan inte slappna av bakom ratten för det. Trafikregler, trafikskyltar och rekommendationer ändras regelbundet och det gäller att hålla sig uppdaterad för att köra så säkert som möjligt i trafiken. Jag tycker att det är bra att bygga på exempelvis sina miljökunskaper om man har haft körkort länge. Det var först 2008 som miljörelaterade frågor fick ett eget område på teoriprovet och många som har haft körkort länge saknar kunskap inom det området helt och hållet, säger Stefan Brala.

Du kan själv testa dina kunskaper!
STR** har flera digitala tjänster för dig som vill testa dina teorikunskaper. Med den kostnadsfria appen vägmärkeskollen kan du testa vad du kan om olika vägmärken. För dig som vill testa dina teorikunskaper med mer varierade frågor finns appen körkort nu med elevcentralen som i testversionen erbjuder kostnadsfria snabbtest.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Brala, motorexpert på Trygg-Hansa
stefan.brala@trygghansa.se eller 0701-68 32 42

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under perioden 16 - 21 december 2020. Målgruppen var män och kvinnor i åldern 18-79 år som har B-körkort för personbil och lätt lastbil som är utfärdat i Sverige. Deltagarfrekvensen var 65 procent. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

*https://www.expressen.se/motor/trafik/historiskt-manga-far-underkant-pa-teoriprovet 

**Sveriges trafikutbildares riksförbund

https://www.str.se/digitala-tjanster/korkort-nu-med-elevcentralen/

https://www.str.se/digitala-tjanster/vagmarkeskollen/

Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.