Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dubbelt så många pojkar som flickor får allvarliga brännskador

Brännskador är den olycksfallstyp som orsakar de allvarligaste skadorna bland små barn, och dubbelt så många ettåriga pojkar som flickor drabbas.

Varje år bränner sig knappt ungefär 900 barn mellan ett och tre år så allvarligt att de tvingas uppsöka en akutmottagning.** Det gör brännskador till den skada som leder till flest vårddygn bland små barn. Drygt 15 procent av barnen blir inlagda på sjukhus för fortsatt vård och fem procent är så svårt skadade att de blir remitterade till specialistvård. På Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm tar man emot i genomsnitt 400 barn (0-15 år) per år som kommer in med brännskador. Av dessa blir 65 barn inlagda på akutsjukhuset och 35 barn behöver hudtransplantationer.*

– 60 procent av de brännskadade barn som vi tar emot har fått skador orsakade av heta vätskor, framförallt från hett te som spillts över dem eller från kokat pastavatten. Ungefär 30 procent av alla brännskador på barn orsakas av varma föremål, som heta spisplattor och kaminer*, säger Ole Strand, biträdande överläkare på Barnkirurgiska verksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Pojkar värre drabbade
Redan i mycket unga år kan man se att brännskador drabbar pojkar i högre grad än flickor. Dubbelt så många pojkar som flickor i ettårsåldern drabbas av en så allvarlig skada att de behöver uppsöka ett sjukhus. Av barn mellan ett år, upp till och med tre år, står pojkar för drygt 60 procent av brännskadeolyckorna. Från och med fyra års ålder är det ingen skillnad mellan könen.**

– En anledning till att pojkar är mer drabbade än flickor är att pojkar har en högre aktivitetsnivå med ett mer impulsivt beteende, vilket leder till fler skador, säger Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De allra yngsta får värre skador
Varje år kommer 200-300 barn yngre än ett år till akutmottagningar med brännskador. Den vanligaste orsaken till brännskador bland så unga barn är att de får hett kaffe eller te över sig. Att barnen får så allvarliga skador beror på att deras hud är mycket känslig för värme, och att de inte lärt sig att vara rädda för och reagera på värme.

– Vi ser tyvärr ingen tendens till att brännskadorna minskar bland små barn, säger Jan Schyllander.

Brännskador uppstår när levande vävnad utsätts för en så hög temperatur att vävnaden skadas.
Även annan energi än värmeenergi kan leda till samma skada på vävnaden, t ex el- och kemisk energi.

– På grund av riskerna för livslånga men vid allvarliga brännskador på barn är det viktigt att man som förälder ständigt minimerar brännskaderisken, och vet hur man bör agera om olyckan trots det är framme, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden, som arbetar med att sprida information om barnolycksfall.

Om olyckan är framme – Barnolycksfallsfondens tips och råd till föräldrar:

  • Avlägsna kläder och tyg över brännskadan om det kan göras snabbt och enkelt utan att försena nedkylningen av området.
  • Vid allvarliga brännskador – kontakta alltid läkare. Det gäller om skadan är större än en handflata och om huden inte enbart är rodnad.
  • Använd svalt vatten (ej kallt) i 15-20 minuter för att kyla ned brännskadan.
  • När avkylningen är avslutad, låt det brännskadade området luftas så mycket som möjligt. Undvik salvor. Om det behövs så kan det skadade området täckas med något rent, luddfritt textilmaterial (t ex en bit av ett rent lakan eller örngott) för att skydda mot smuts.
  • Rör inte det brännskadade området i onödan och stick inte hål på hela brännblåsor.
  • Ta kontakt med sjukvårdsupplysningen för att få råd.

* Siffrorna baseras på statistik från Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

** Siffrorna baseras på statistik från IDB, det vill säga ett antal akutsjukhus i Sverige, mellan 2005 och 2007, och har sammanställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Eriksson, presschef. Telefon: 0701-682 872

Om Barnolycksfallsfonden
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.