Gå direkt till innehåll
Experten: så skyddar du barnen under den olycksdrabbade studsmattesäsongen

Pressmeddelande -

Experten: så skyddar du barnen under den olycksdrabbade studsmattesäsongen

Nu startar studsmattesäsongen runt om i hela landet. För många barn och ungdomar är det en favoritaktivitet i trädgården, men var tredje barn som hoppat studsmatta har råkat ut för en olycka och varje år tvingas 6 000 barn uppsöka akutsjukvård. Men olyckorna hade kunnat vara betydligt färre. Enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa vidtar få föräldrar de enkla säkerhetsåtgärder som krävs.

Studsmattornas omåttliga popularitet håller i sig och fler än nio av tio svenska barn (94 procent) i åldern 2-15 har någon gång hoppat studsmatta. Men hoppningen är inte bara en rolig sommarlek, det är också en av de vanligaste olycksorsakerna bland barn. Närmare vart tredje barn (31 procent) har någon gång varit med om en olycka när de hoppat studsmatta, enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. Dessutom skadar sig runt 6 000 barn varje år så allvarligt på en studsmatta att de tvinga uppsöka akutsjukvård, enligt siffror från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Vanliga skador är benbrott, hjärnskakningar, nackskador och stukningar.

- Att barn hoppar studsmatta är positivt, det aktiverar barnen och ger både muskelträning och bättre balans. Men 6 000 allvarligt skadade barn per år är alldeles för många. Särskilt när det finns enkla sätt för föräldrar att minska risken för en olycka, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Få föräldrar vidtar rätt säkerhetsåtgärder
Den vanligaste olycksorsaken på en studsmatta är att för många barn hoppar tillsammans, vilket kan resultera i krockar eller okontrollerade fall utanför mattan. Trots det säkerställer bara var tredje förälder (34 procent) att inte fler än två barn hoppar på studsmattan samtidigt.

- Små barn löper stor risk att bli skadade när de hoppar med större barn, de väger mindre och har inte ett lika utvecklat balanssinne. Det ska därför aldrig vara fler än två barn på studsmattan samtidigt och barnen som hoppar bör vara i ungefär samma ålder. Som vuxen ska man vara oerhört försiktig om man hoppar tillsammans med ett barn, säger Alexandra Gahnström.

Om man inte håller barnen under uppsikt när de hoppar är det svårt att kontrollera att hoppandet går rätt till, eller ännu värre, att ett barn ligger skadat och behöver vård. Ändå har färre än två av tio föräldrar (18 procent) barnen under uppsikt då de hoppar. Närmare hälften (45 procent) brukar inte heller prata med sina barn om vilka regler som gäller på studsmattan.

Var femte studsmatta bryter mot lagen
Enligt EU:s säkerhetskrav för leksaker är det inte längre tillåtet att sälja studsmattor utan säkerhetsnät. Trots det följer inte alla försäljare lagen. I Trygg-Hansas undersökning uppger var femte förälder (21 procent) att deras studsmatta saknar ett säkerhetsnät.

- Vikten av säkerhetsnät kan inte överdrivas, det bör vara lika självklart vid hoppning som att barn ska ha hjälm när de cyklar. Ett barns motorik och balanssinne är inte färdigutvecklat, utan nät är det därför lätt att barnet landar på kanten eller utanför mattan och skadar sig allvarligt, säger Alexandra Gahnström.

Tre av tio (31 procent) studsmattor saknar också vadderat ramskydd som täcker fjädrarna, något som kan leda till att barn ramlar ner mellan fjädrarna och skadar sig.

Det är också viktigt att studsmattan står stadigt på marken. Dels för att en matta som flyttar sig leder till okontrollerad hoppning, men också för att det ökar risken att studsmattan går sönder. Gårexempelvis en fjäder, ramskyddet eller säkerhetsnätet sönder kan ett barn hamna emellan, fastna och skada sig allvarligt. Ändå ser bara drygt hälften av föräldrarna (54 procent) till att studsmattan står på stabilt och plant underlag och bara var sjätte förälder (16 procent) har förankrat studsmattan i marken.

Barnexpertens tio tips för säkrare hoppning
Alexandra Gahnström har tio säkerhetstips inför studsmattesäsongen:

  • Ha som regel att inte hoppa fler än två på en gång – det är viktigt att kunna ha ögonkontakt. Många skador beror på att barnen krockar under hoppandet. Allra helst ska barnen turas om så att de hoppar en åt gången.
  • Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla. Alla studsmattor som säljs idag ska enligt EU-krav ha säkerhetsnät.
  • Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt.
  • Ställ studsmattan på plan mark. Se till att den står stadigt. Den bör även fästas i marken.
  • Små barn ska inte hoppa utan övervakning.
  • Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.
  • Lär barnen kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.
  • Se till att det inte finns stenar, möbler eller andra föremål runt mattan som barnen kan skada sig på om de faller av.
  • Hoppa inte när det är blött, då studsmattan är hal och risken för olyckor ökar.
  • Uppmana barnet att vara försiktig med volter och tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt.

För mer information, kontakta gärna:
Joseph Borenstein, presschef, Trygg-Hansa
T: 070-168 32 25 @: joseph.borenstein@trygghansa.se

Fler resultat från undersökningen: 

Har ditt barn någon gång varit med om en olycka när det hoppat på studsmatta utomhus?”Ja, som krävde att vi sökte vård (t.ex. huvudskada eller bruten arm/ben)” – 4%
”Ja, som krävde omhändertagande hemma (t.ex. rivsår eller stukning)” – 11%
”Ja, men som inte krävde omhändertagande hemma eller hos vården” – 17%
”Nej” – 68%
”Vet ej” – 1%

Vilka av följande, om några, säkerhetsåtgärder brukar du vidta när ditt barn hoppar studsmatta utomhus?”Skyddsnät runt studsmattan” - 79%
”Vadderat ramskydd som täcker fjädrarna” – 69%
”Jag pratar med barnet/barnen om vilka regler som gäller” – 65%
”Stabilt med stadigt underlag” – 54%
”Max två barn på studsmattan åt gången” – 34%
”Ständig uppsikt av vuxen” – 18%
”Förankring av studsmattan i marken” – 16%
”Jag vidtar inga säkerhetsåtgärder” – 3%
”Vet ej” – 2%

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur föräldrar ser på säkerhet vid barns användning av studsmatta. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpässigt rekryterade och representativa Sverigepanel, totalt genomfördes 1003 intervjuer under perioden 4-9 april 2019. Målgruppen var hushåll med barn 2-15 år. Deltagarfrekvensen var 61%. 

Ämnen

Taggar


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Presskontakt

Maria Lindholm

Presskontakt Vik. presschef 0703-016920

Relaterat material