Gå direkt till innehåll
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert

Pressmeddelande -

Expertens råd: lek säkert i vår – undvik skador och belasta inte vården

Våren gör intåg med varmare temperaturer och barn som söker sig utomhus för lek. Varje år tvingas drygt hundra tusen barn att uppsöka akutsjukvård till följd av skador på fritiden. Under den pågående covid-19-pandemin är det extra viktigt att barnens lek är säker, självklart för att barnen inte ska skada sig men också för att vården inte ska belastas i onödan. Som förälder kan man vidta ett antal enkla säkerhetsåtgärder för att minska risken att barnen skadar sig allvarligt vid utomhuslek.

Statistik från Socialstyrelsen visar att åtta av tio skador på barn inträffar under barnets fritid*. 120 000 barn uppsöker akutsjukvård varje år, något som under den pågående covid-19-pandemin i största möjliga mån måste undvikas för att inte belasta sjukvården ytterligare. Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, betonar vikten av att föräldrar följer med barnen ut och sätter ramar för hur de kan leka säkrare.

– Att barnen är ute och leker i friska luften är positivt, men nu är det ännu viktigare att leka på ett säkert sätt. Självklart för barnens bästa men också för att inte belasta sjukvården. De vuxnas roll är därför än mer betydelsefull då barns konsekvenstänk inte är utvecklat. Följ med barnen ut och håll uppsikt så att leken inte bara blir rolig utan också säker, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

För stor cykel en fara för barnen
När vårsolen äntligen börjar värma är det många föräldrar som tar fram barnens cyklar ur förråden. Att barnet har en cykel i rätt storlek och når marken med bådafötterna när det sitter på sadeln minskar olycksrisken.

– Det är i dag lag på att barn upp till 15 år ska använda hjälm när de cyklar. Till alla barn under sju år rekommenderar jag en CE-märkt cykelhjälm med grönt spänne. Barn kan nämligen cykla en sväng för att sedan börja leka vid en klätterställning eller ett träd. Om barnet då skulle fastna löser det gröna spännet ut och barnet slipper bli hängande, säger Alexandra Gahnström.

Dessutom släpps många barn ut i trafiken på egen hand alldeles för tidigt enligt Alexandra Gahnström. Forskning visar att barn är mogna för det först i tolvårsåldern och då bara om trafiksituationen är relativt okomplicerad. Som förälder bör man därför följa med ut och cykla tillsammans med barnen i en säker och lugn miljö.

Håll uppsikt på lekplatsen
Att barnen klättrar, gungar och åker rutschkana på lekplatser är ett enkelt och uppskattat sätt för barnen att röra på sig. Samtidigt skadas omkring 16 000 barn på lekplatser varje år trots höga krav på säkerhet för lekplatsutrustning från myndigheterna. **

– Även på platser som är utformade för just lek är det viktigt att följa med ut, inte titta i telefonen och hålla uppsikt över barnen. Det gäller speciellt vid höga höjder på klätterställningar och rutschkanor där det finns risk för fallolyckor. Omkring hälften av alla barn som behöver uppsöka akutsjukvård gör det till följd av en fallolycka, säger Alexandra Gahnström.

Studsa säkert
Även studsmattesäsongen är på ingång. Varje år skadas runt 6 000 barn så allvarligt på en studsmatta att de tvingas uppsöka akutsjukvård, enligt siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. *** Den vanligaste olycksorsaken på en studsmatta är att för många barn hoppar tillsammans, vilket kan resultera i krockar eller okontrollerade fall utanför mattan.

– Det enklaste sättet att undvika skador nu är att inte ta fram studsmattan alls, vilket ortopeder har uppmanat föräldrar till när sjukvården är så ansträngd. Om studsmattan redan står framme är det viktigt att föräldrar kontrollerar att hoppandet går rätt till för att minska risken för skador. Det finns flera enkla åtgärder både under ”vanliga” och kritiska tider, såsom kantskydd och säkerhetsnät. Men allra viktigast för att undvika krockskador är att begränsa antalet barn till ett åt gången på studsmattan, säger Alexandra Gahnström.

Barnexpertens 15 tips för säkrare utomhuslek i vår:

På lekplatsen:

 • Hjälp barnet i och ur gungan och se till att det håller i sig ordentligt för att minska risken att händer och fingrar fastnar.
 • Håll uppsikt även när barnet leker självständigt på lekplatsen, speciellt vid höga höjder på klätterställningar och rutschkanor.
 • Se till att barnet inte klättrar upp till ytor på lekplatsen som inte är avsedda för lek, som tak eller gungställningar.

För cyklande barn:

 • Använd alltid cykelhjälm. Barn upp till sju år ska använda en särskild småbarnhjälm med grönt spänne som löser ut vid tryck och hjälmen ska vara CE-märkt.
 • Cykelns storlek ska passa barnets ålder. Köp inte en cykel att växa i.
 • Först vid ungefär tolvårsåldern är barn generellt sett mogna för att cykla i trafik på egen hand.
 • Cykla tillsammans med barnen i lugn miljö för att minska risken för olyckor.
 • Kontrollera att pedalerna har en räfflad yta, så att inte foten halkar av.
 • Cykeln måste enligt lag ha ringklocka.

På studsmattan:

 • Många skador sker när barnen krockar under hoppandet. Barnen bör i rådande läge turas om och hoppa en åt gången.
 • Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte att stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla. Alla studsmattor som säljs i dag ska enligt EU-krav ha säkerhetsnät.
 • Låt inte barnen hoppa utan tillsyn.
 • Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.
 • Lär barnen att kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.
 • Uppmana barnet att inte göra volter och andra riskfyllda tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt, behöva akutsjukvård och vara inlagd en längre tid.

*Socialstyrelsen
**Socialstyrelsen
***Sveriges Radio

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert hos Trygg-Hansa
Telefon: 070 168 35 72, mail: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Ämnen

Taggar


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Presskontakt

Maria Lindholm

Maria Lindholm

Presskontakt Presschef 070-1682137
Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef +46 70 168 32 82

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.