Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtidstro viktigt för svenska småföretagare

44 procent av Sveriges småföretagare angav i Trygg-Hansas senaste småföretagar-undersökning att de var positiva till tillväxt, betydligt mer positiva än småföretagare i andra nordiska länder. Nu slår börsoron och bankernas hårdare krav för kreditgivning hårt och osäkerheten inför framtiden är stor för många småföretagare.

- För bara ett par månader sedan uttryckte svenska småföretagare att de var positiva till tillväxt. Nu befinner vi oss mitt i en finanskris vilket gör oss oroliga för att svenska småföretagare ska tappa framtidstron, säger Catarina Boijort, chef för småföretagarförsäkringar på Trygg-Hansa. Småföretagen är otroligt viktiga för Sveriges ekonomi och kallas ofta Sveriges ryggrad.

Så sent som augusti i år genomförde Trygg-Hansa en undersökning bland småföretagare som då visade att svenska företag ser mer potential till tillväxt än de andra nordiska länderna. Hela 44 procent av svenska småföretagare angav att de kommer att växa i framtiden. Detta till skillnad mot endast 22 procent av norrmännen och 36 procent av danskarna. Sverige var redan då på väg in i en lågkonjunktur, och idag är finanskrisen är ett faktum.

- I dessa tider av finansiell osäkerhet är det högaktuellt att se över sina ekonomiska skyddsnät och därför rekommenderar vi alla småföretagare att se över sin försäkringssituation inför en eventuell kris, fortsätter Catarina Boijort.

Dagens situation kan jämföras med krisen 1990-1993 då många småföretag gick i konkurs för att bankerna krävde mer säkerheter eller vägrade låna ut pengar. Småföretagen beräknas omfatta över 99 procent av alla företag i landet och svara för 38 procent av den totala sysselsättningen. Genom småföretagen skapas idéer, utveckling och jobb för framtiden. De senaste fem åren har småföretagssektorn skapat 80 000 nya jobb medan det under samma period har blivit 10 000 färre jobb i storföretagen och den offentliga sektorn.*

- Resultatet från Trygg-Hansas undersökning visar på att det finns en vilja och en tro hos svenska småföretagare att växa, vilket är mycket positivt. Småföretagens utmaning nu är att finansiera sin tillväxt. Detta ställer krav på marknadens aktörer att ta fram verktyg för att hjälpa dessa företag, säger Johan Carlstedt, vd CONNECT Sverige.

Trygg-Hansa ingick tidigare i år i ett samarbete med CONNECT för att ge stöd åt små- och medelstora företag med tillväxtambitioner.

Regionala skillnader
Enligt småföretagarundersökningen är det de klassiska småföretagarregionerna som visade störst tilltro till framtiden. Störst tillväxtpotential såg småföretagarna i Småland, Sydsverige och på Öland och Gotland. I nämnda regioner ser man en tillväxtakt på hela 47 procent. Men det är också småföretagarna i dessa regioner som själva prioriterar sitt privatliv framför sitt företags tillväxt. 19 procent av de svarande i Sydsverige, Småland och på Öland och Gotland sade att de helst ville att deras företag skulle behålla samma storlek som idag för att hålla balansen mellan privat- och arbetsliv. Det är mer än tre gånger så många som i Stockholm, där endast 6 procent angav det som anledning till att inte växa. 33 procent av småföretagare i Sverige angav att de vill behålla samma storlek på sitt företag som idag för att man är tillfreds med sin situation och 31 procent på grund av sin självständighet.

*Källa: Företagarna

Ämnen

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.