Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kostnaderna för privata sjukvårdsförsäkringar ökar

Allt fler företag tecknar privata sjukvårdsförsäkringar för sina medarbetare, bara i år har cirka 100000 nya försäkringar tecknats. Fler och fler börjar använda försäkringen i allt högre grad, inte bara för kvalificerade undersökningar, ingrepp och specialistvård, utan också för lättare åkommor som förkylning och hosta. Till följd av denna utveckling meddelar Trygg-Hansa att premierna för privata sjukvårdsförsäkringar kommer att höjas med i genomsnitt cirka 30 procent.

- Kunderna är otroligt nöjda med sina sjukvårdsförsäkringar och den service man får och vi ser att man utnyttjar dem i allt större utsträckning. Därför har skadekostnaderna ökat kraftigt, vilket gör att premierna måste höjas för att finansieringen ska vara långsiktigt hållbar. En utmaning för alla former av sjukvårdssystem är att skapa lösningar där sjukvårdsleverantören tillfredställer vårdbehoven utan att det leder till överkonsumtion av vård, säger Kent Andersson, ansvarig för sjukvårdförsäkringar på Trygg-Hansa. Med alltför generösa villkor utnyttjar fler och fler de privata försäkringarna i stället för den offentliga vården med höjda premier som följd.

- Jag tror att vi inom försäkringsbranschen ska vara lite självkritiska, fortsätter Kent Andersson. Försäkringsbolagen har sedan mitten på 80-talet successivt sänkt premierna för att ta nya kunder på en växande marknad. Nu har konkurrensen pressat ner priserna till en nivå där premierna inte täcker skadekostnaderna.

Allt fler företag tecknar privata sjukvårdsförsäkringar och idag har cirka 400 000 personer i Sverige privat sjukvårdsförsäkring. Intresset ökar med en takt på cirka 25 procent fler försäkrade per år. Med ökat intresse och utnyttjande av försäkringarna följer nu ökade kostnader för marknaden med i genomsnitt 30 procent.

Trygg-Hansa märker att många av de större arbetsgivarna efterfrågar mer begränsade sjukvårdsförsäkringar med självrisk för att få kontroll över premieutvecklingen. Försäkringarna med självrisk minskar utnyttjandet av försäkringen vid lättare åkommor som förkylningar och hosta och är mer inriktade på att användas till kvalificerade undersökningar, ingrepp och specialistvård.

Fakta:

Privata sjukvårdsförsäkringar har funnits i Sverige sedan i mitten av 80-talet. Försäkringarna tecknades till en början för företagens nyckelpersoner för att minska risken för långvariga sjukskrivningar. Idag är det allt vanligare att företag tecknar försäkringar för samtliga anställda.

Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.