Gå direkt till innehåll
Nu ökar risken för bostadsbränder – 8 av 10 svenskar har aldrig brandövat hemma

Pressmeddelande -

Nu ökar risken för bostadsbränder – 8 av 10 svenskar har aldrig brandövat hemma

Under 2018 ryckte räddningstjänsten ut till över 7 000 bostadsbränder runtom i Sverige. December och januari är de mest utsatta månaderna, mycket på grund av levande ljus och lättantändliga utsmyckningar i hemmet. Men trots den dystra statistiken är det fortfarande få som vidtar rätt säkerhetsåtgärder för att minska risken för brand, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Det lider mot jul och de svenska hemmen fylls av levande ljus och juldekorationer som utöver ökad gemytlighet även ökar brandrisken. Under december förra året ökade antalet bostadsbränder i Sverige med över 20 procent i jämförelse med en genomsnittlig månad, enligt siffror från MSB. Det är därför under denna period särskilt viktigt att man är förberedd på en eventuell brand, men ännu viktigare är att vidta rätt säkerhetsåtgärder för att minska risken att en brand uppstår.

– Förra året ökade bränder i bostäder orsakade av levande ljus med 314 procent i december jämfört med en genomsnittlig månad. De levande ljusen bör ses som den reella brandrisk de är och man bör placera dem därefter. Ljusstakar bör inte vara av brännbart material eller placeras i närheten av lättantändliga dekorationer. Helst ska man inte heller lämna ett rum med levande ljus utan att släcka dem efter sig, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Det är inte bara de levande ljusen som kan vara brandfarliga. Elektriska produkter kan vara felkonstruerade eller trasiga och därför fatta eld.

– Se till att ljusslingor i granen och andra elektriska produkter är CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller EU:s säkerhetskrav. Kontrollera sladd och kontakt varje år så att de inte är trasiga eller glappar. Dessutom är det inte bara levande ljus som ska hållas borta från lättantändligt material, detsamma gäller den elektriska belysningen, säger Håkan Franzén.

I juletider lagas det mycket mat vilket även det innebär ökad brandrisk. Om telefonen ringer, ett barn behöver ses till eller om något annat behöver ens uppmärksamhet är det viktigt att inte glömma spisen. Den är nämligen den vanligaste brandorsaken i de svenska hemmen. Man bör inte heller glömma att stänga av spisen när maten är färdiglagad.

Man bör dessutom tänka på att ha en godkänd och fungerande brandvarnare fäst i taket som testas varje månad. Idag kan man införskaffa smarta brandvarnare som bland annat kan kommunicera med varandra, så att samtliga varnare i ett hem börjar ljuda om en brand uppstår. De kan även skicka meddelanden till mobilen vid larm. Utöver brandvarnare bör man se till att ha en brandsläckare och gärna även en brandfilt.

Få är förberedda för brand
Trots att 97 procent av de svenska dödsbränderna förra året skedde i hemmet har 8 av 10 svenskar aldrig genomfört en brandövning hemma enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. Bland unga mellan 18-29 år är det endast 15 procent som svarat ja på frågan om de någon gång brandövat hemma.

– Vi människor är programmerade att se eld som en fara och när rädslan sprider sig i kroppen blir det naturligt att agera i panik och irrationellt. Därför är det så oerhört viktigt att genomföra brandövningar hemma så att rutinen nästan sitter i ryggmärgen om det börjar brinna. Att minst en gång om året genomföra en brandövning, och bestämma uppsamlingsplats, kan faktiskt vara en fråga om liv och död, säger Håkan Franzén.

För att minimera risken att en familjemedlemger sig in i ett brinnande hus igen för att rädda någon som tros vara kvar där är det viktigt att de boende tillsammans bestämmer en uppsamlingsplats utanför bostaden. Trots det uppger närmare åtta av tio (79 procent) svenskar att de inte har, eller inte vet om de har, en bestämd uppsamlingsplats utanför hemmet.

Expertens tips för att brandskydda hemmet
Det går aldrig att freda sig helt från brand i hemmet, men genom att vidta rätt säkerhetsåtgärder kan man minska risken. Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, har tolv förebyggande tips inför vintern:

 • Se till att ni har en utrymningsplan och en bestämd uppsamlingsplats. En utrymningsplan kan se olika ut beroende på om ni bor i ett flerfamiljshus eller en villa, men det viktiga är att alla känner till planen och vet vad som gäller om det skulle börja brinna.
 • Brandöva hemma minst en gång om året.
 • Se till att brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är på plats.
 • Testa brandvarnaren regelbundet, gärna en gång i månaden.
 • Vänd på och ruska brandsläckaren någon gång i halvåret. Detta för att minska risken för att pulvret ska klumpa ihop sig.
 • Använd ljusstakar i material som inte är brännbart och undvik dekorationer i och runtom ljusstaken.
 • Släck alltid levande ljus om du lämnar ett rum.
 • Använd bara elektriska CE-märkta produkter såsom ljusslingor. Se till att lampor har rätt styrka till belysningen.
 • Se till att skarvdosor inte är skadade eller ligger i kläm och koppla aldrig en skarvdosa till en annan.
 • En trasig eller glappande väggkontakt bör omgående lagas av behörig elektriker.
 • Lämna aldrig spisen när du lagar mat och stäng av den när du är klar.
 • Rengör spisfläktsfiltret då och då. Vid en spisbrand kan fett i fläkten antändas.

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 33 87, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

Antal utryckningar till bostadsbränder under hela 2018 samt i december 2018, i fallande ordning efter högst antal insatser per 1000 invånare:

Dalarnas län: 322 insatser under hela 2018, 1,2 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 34

Värmlands län: 282 insatser under hela 2018, 0,99 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 32

Gotlands län: 57 insatser, 0,96 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 3

Kalmar län: 231 insatser, 0,94 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 19

Jämtlands län: 118 insatser, 0,90 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 14

Västerbottens län: 229 insatser, 0,84 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 22

Södermanlands län: 245 insatser, 0,83 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 22

Västernorrlands län: 204 insatser, 0,83 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 22

Jönköpings län: 301 insatser, 0,83 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 30

Blekinge län: 131 insatser, 0,82 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 12

Örebro län: 241 insatser, 0,79 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 26

Gävleborgs län: 220 insatser, 0,76 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 25

Norrbottens län: 189 insatser, 0,75 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 17

Kronobergs län: 149 insatser, 0,74 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 19

Västmanlands län: 190 insatser, 0,69 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 23

Skåne län: 948 insatser, 0,69 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 97

Västra Götalands län: 1152 insatser, 0,67 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 122

Hallands län: 211 insatser, 0,64 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 26

Östergötlands län: 295 insatser, 0,63 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 19

Uppsala län: 237 insatser, 0,63 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 29

Stockholms län: 1249 insatser, 0,53 per 1000 inv. Insatser i december 2018: 112

Källa: MSB

Resultat från undersökningen:

 • Har du brandövat hemma?
  Ja, flera gånger: 7%
  Ja en gång. 11%
  Nej, aldrig: 80%
  Vet ej: 2%
 • Har du en bestämd uppsamlingsplats utanför bostaden vid en eventuell brand?
  Ja, min familj/de jag bor med har bestämt en uppsamlingsplats: 10%
  Ja, min förening/samfällighet har bestämt en uppsamlingsplats: 5%
  Nej: 79%Vet inte: 6%

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa, med syfte att ta reda på den svenska allmänhetens kunskaper om brandsäkerhet. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1075 intervjuer genomförts under perioden 12-18 september 2019. Deltagarfrekvensen är 60 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Ämnen

Taggar


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Presskontakt

Maria Lindholm

Presskontakt Vik. presschef 0703-016920
Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef +46 70 168 32 82

Relaterat material