Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny internationell undersökning: Svenskar minst nöjda med sjukvården

23 procent av svenskarna är missnöjda eller ganska missnöjda med kvaliteten på den svenska sjukvården. Motsvarande siffra i Holland och Frankrike är bara åtta procent. Samtidigt finns det ett missnöje med tillgängligheten på sjukvården bland 28 procent av svenskarna. Det visar Trygg-Hansas senaste undersökning som jämför olika länders syn på sjukvård.

Trygg-Hansa har intervjuat 6144 personer från sex länder kring synen på sjukvård. Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan de olika länderna, framförallt vad gäller kvaliteten på sjukvården men även vad gäller uppfattningen om man har råd med sjukvård eller inte.

I Sverige, som ligger på nionde plats på den internationella Health Consumer Index, är missnöjet med sjukvårdskvaliteten störst. 23 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de är missnöjda eller ganska missnöjda, att jämföra med 8 procent i Holland och Frankrike, 11 procent i Schweiz och 14 procent i Storbritannien. Samtidigt anser 83 procent av svenskarna att de har råd med den sjukvård de behöver. Den siffran är mycket lägre i övriga länder, lägst i England (47 procent) och Schweiz (41 procent).

– För Sveriges del är väntetiderna inom den offentligt finansierade sjukvården ett av de största problemen. Idag har närmare en halv miljon svenskar tecknat sjukvårdsförsäkring och antalet försäkrade ökar konstant. Ökningen visar att försäkringarna fyller ett behov som den offentliga vården i nuläget inte klarar av att tillgodose, säger Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Missnöje med sjukvårdsköer
Undersökningen visar vidare att det finns stora skillnader mellan hur nöjd befolkningen är med den tid som man har fått vänta på att få vård. Även här är det i Sverige där missnöjet är störst (28 procent är missnöjda eller ganska missnöjda) och i Holland där missnöjet är minst (9 procent). Motsvarande siffra i USA och Frankrike är 18 procent.

– Svensk sjukvård håller god kvalitet, men tillgängligheten måste förbättras så att väntetiderna kan kortas ned. För att hitta en lösning på framtidens finansieringsgap i Sverige kan det vara intressant att titta närmare på den holländska sjukvårdsmodellen*, säger Kent Andersson.

* Se bifogat faktablad om den holländska sjukvårdsmodellen

Om undersökningen
Trygg-Hansa har under juni 2011 låtit intervjua 6144 människor mellan 18-64 år från Sverige, Schweiz, Holland, Frankrike, USA och England med hjälp av undersökningsföretaget YouGov. Av dessa var 1015 personer från Sverige.

Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Relaterat innehåll

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.