Gå direkt till innehåll
Mobiltelefonen – en livsfarlig distraktion på stranden
Mobiltelefonen – en livsfarlig distraktion på stranden

Pressmeddelande -

Ny undersökning: föräldrar brister i uppsikt när barnen badar

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldrarna 1 – 6 år och beror ofta på bristande uppsikt från vuxna. Enligt en ny Novus-undersökning* från Trygg-Hansa har fler än var fjärde förälder (27 %) förlorat uppsikten över ett badande barn. För att minska antalet drunkningstillbud och för att förhindra att barn drunknar lanserar Trygg-Hansa nu initiativet Badläge. Med Badläge vill Trygg-Hansa uppmana föräldrar att hålla uppsikt över sina barn på badplatsen genom att slå på Badläge både i sinnet och i mobilen. När Trygg-Hansas nya app Badläge är aktiverad blockeras mobilen** från allt annat än nödsamtal och det blir lättare att fokusera på barnen.

Sommaren är här och stränderna fylls av badande barnfamiljer. Men sommar och bad innebär tyvärr även att drunkningssäsongen är här, inte minst när dagarna är soliga och temperaturerna stiger både på land och i vattnet. Många föräldrar vittnar om att det är svårt att hålla uppsikt över barnen på badplatsen och var tredje förälder (30 %) är ganska eller mycket oroliga för att något illa ska hända deras barn när de är och badar.

Mobiltelefonen – en livsfarlig distraktion på stranden
Svenskarna tillbringar i snitt 3,5 timmar med mobilen varje dag***, och på stranden kan skrollandet i mobilen sluta i en tragedi. Det är lätt att tappa fokus, om än bara för en liten stund, när telefonen pockar på uppmärksamhet. En drunkning går fort och sker ofta ljudlöst. Novus-undersökningen visar att bara var fjärde förälder (38 %) aldrig håller på med mobilen när de är och badar med barnen.

− Det är viktigt att lägga undan mobilen när du är och badar med barnen. Jag uppmanar alla att slå på badläge, inte minst i sinnet. När Badläge är aktiverat hålls telefonen tyst och du kan bara ringa nödsamtal. Det blir då lättare som förälder att hålla uppsikt och känna sig trygg medan barnen badar säkert, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Pocketdeckaren, strandgrannen och mobilen är alla livsfarliga distraktionsmoment som lätt stjäl uppmärksamhet från barnet som snabbt kan röra sig i väg och hamna utom synhåll från föräldern. Bada gärna tillsammans med barnen och använd då flythjälpmedel vid behov, små barn ska dessutom finnas inom armlängds avstånd. Varje sekund är helt avgörande för att ett barn inte ska få allvarliga skador eller i värsta fall avlida vid ett drunkningstillbud.

− Redan efter 3-4 minuter under ytan uppstår hjärnskador på grund av syrebrist. Många inser inte hur fort förloppet kan vara om tillsynen brister och att barnet faktiskt befinner sig i livsfara. När man kommer till stranden skall man som förälder ha tillsyn på de mindre barnen hela tiden, säger Andreas Claesson, docent vid Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet samt ordförande för Svenska HLR-rådet.

Nästan en av fyra (24 %) föräldrar tycker att det är okej att deras barn badar utan sällskap av vuxen. Dessutom uppger en av fem (21 %) att de känner sig trygga när barnet badar om det kan simma.

− Att ett barn kan simma innebär inte att man är säker från drunkningsolyckor. Du som förälder måste alltid göra en bedömning av vilken förmåga just ditt simkunniga barn har att hålla sig till de badregler ni har kommit överens om, avslutar Alexandra Gahnström.

På Trygghansa.se/badlage finns film och råd till föräldrar om hur man bäst håller uppsikt och vad man ska undvika för att barnen ska bada säkert.

Expertens tips till föräldrar för en säkrare badsommar med barnen:

  1. Allt fokus på barnen. Lägg undan mobilen, surfplattan eller boken.
  2. Små barn och barn som inte kan simma ska alltid vara på gripavstånd från en vuxen, så att du direkt kan nå dem om något händer.
  3. Om ni är flera vuxna, stäm av vem som bär ansvaret för uppsikten över barnen. Ta aldrig för givet att en annan vuxen håller koll.
  4. Låt inte de äldre barnen passa de yngre, det behövs en vuxen då barn lätt kan tappa fokus och börja göra annat.
  5. Flytleksaker och uppblåsbara armpuffar kan ge en falsk trygghet samt blåsa iväg ut från stranden. Håll uppsikt och befinn dig i närheten.
  6. Ta med dig små och icke simkunniga barn om du ”bara” ska gå till glasskiosken eller på toaletten.
  7. Prata med och lär barnen hur de kan bada säkert.
  8. Du kan fotografera dina barn på stranden så länge du har uppsikt - men vill du posta bilden i sociala medier bör du göra det senare när barnen inte badar.
  9. Även vid hemmapoolen är uppsikt lika viktigt som när du är på stranden eller i badhuset. Ska du exempelvis gå in i köket och koka kaffe, ta med små barn och barn som inte kan simma.
  10. Hitta glädjen och bada tillsammans med barnen - då har du också ständig uppsikt och är i närheten.

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070 168 35 72, mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

*Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Syftet med undersökningen är att undersöka föräldrars badvanor med sitt barn. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel, totalt genomfördes 1045 intervjuer under perioden 26 - 31 maj 2020. Målgruppen var föräldrar med barn i åldern 2-9 år. Deltagarfrekvensen var 67%.

**Badläge finns för Android-telefoner och kan laddas ned via Google Play. Till skillnad från flygplansläge blockeras appar när Badläge är aktiverat. Dessutom går det fortfarande att ringa nödsamtal utifall en nödsituation skulle uppstå. När Badläge avaktiveras fungerar allt som vanligt igen och man ser då missade samtal, meddelanden och notifikationer. Ladda ner Badläge här.

***Demoskop

Resultat från undersökningen:

Hur mycket brukar du hålla på med mobilen (scrolla/prata/skriva etc) när du är och badar med ditt barn?
Alltid: 0%
Ofta: 1%
Ibland: 16%
Sällan: 45%
Aldrig: 38%
Vet ej: 1%

Har du någon gång förlorat uppsikten över ditt barn när ni har varit och badat?
Ja, flera gånger: 11%
Ja, en gång: 16%
Nej, aldrig: 68%
Vet ej: 5%

Hann du bli orolig när du förlorade uppsikten över ditt barn när ni var och badade?
Ja: 71%
Nej: 28%

Vid vilket/vilka tillfällen, om några, tycker du det är ok att ditt barn badar själv utan sällskap av vuxen?
Alltid: 1 %
När mitt barn badar i sällskap med en jämnårig kompis: 5 %
När mitt barn är i sällskap av en tonåring: 18 %
Annat tillfälle: 5 %
Aldrig: 73 %

Hur orolig är du att något illa ska hända ditt barn när ni är och badar?
Mycket orolig: 4 %
Ganska orolig: 26 %
Inte särskilt orolig: 59 %
Inte alls orolig: 10 %

Vad av följande gör dig mest trygg när du och ditt barn är och badar?
Att jag har ständig uppsikt: 42 %
Att vi är flera vuxna som hjälps åt att hålla uppsikt: 22 %
Att mitt barn kan simma: 21 %
Att mitt barn har uppblåsbara armpuffar: 6 %
Att äldre syskon och barn håller uppsikt: 2 %
Att mitt barn har flytväst: 1 %
Inget av ovanstående: 0 %
Jag känner mig inte orolig när jag och mitt barn är och badar: 6 %
Vet ej: 0 %

Ämnen

Kategorier


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Presskontakt

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.