Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter

Nästan 7 av 10 småföretag upplever en ökad efterfrågan från kunder på miljöanpassade produkter och tjänster. Samtidigt uppger var tionde företag inom detaljhandeln att finanskrisen ökat deras engagemang för socialt ansvar. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Undersökningen visar att en klar majoritet, hela 65 procent, av svenska småföretagare upplever en ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter och tjänster. Ökningen är störst i de västra och mellersta delarna av Sverige, där är siffran dryga 70 procent. I mellersta Norrland å andra sidan, uppger över hälften av de tillfrågade att efterfrågan på miljöanpassade produkter inte ökat alls.

Branschmässigt är det inom byggsektorn och detaljhandeln som efterfrågan ökat mest, nästan 80 procent av de tillfrågade företagen upplever en ökning. Motsvarande siffra är lägst inom tjänstesektorn, där drygt vartannat företag upplever en ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter.

– Svenskar blir mer och mer miljömedvetna och ställer högre krav vid inköp av produkter och tjänster. Det blir då naturligt för företag att anpassa sig efter dessa önskemål för att kunna tillgodose kundernas miljökrav, säger Anders Hestbech, chef för företagsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Planer för att utveckla miljöanpassade tjänster
Trygg-Hansas undersökning visar att en majoritet, 55 procent, av de tillfrågade småföretagen kommer att skapa eller utveckla miljömässiga produkter och tjänster under det kommande året. För att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster ämnar var tredje företag minimera den egna resursförbrukningen och var femte köpa in miljöanpassade material och tjänster. Bland de som uppgav att de inte tänker utveckla miljöanpassade produkter menar de flesta att det inte är relevant för deras bransch.

– Som småföretagare kan det kännas mindre riskabelt att minska sin resursförbrukning än att investera i t.ex. produktutveckling när man inte har samma tillgång till kapital som ett större företag, säger Anders Hestbech. Småföretag har inte alltid samma spelutrymme som de stora företagen och därför kan miljöanpassning bli en kostnadsfråga.

Finanskrisen har ökat arbetet med socialt ansvar inom detaljhandeln
Undersökningen visar även att finanskrisen inte har haft någon betydande effekt på småföretagens engagemang för socialt ansvar. Över 85 procent anger att finanskrisen att företagets arbete med CSR varit opåverkat, och var tionde företag inom detaljhandeln menar att finanskrisen snarare haft en positiv effekt på denna aspekt av arbetet.

Om undersökningen
Trygg-Hansa har under juli 2010 låtit intervjua 403 småföretagare med hjälp av undersökningsföretaget Wilke.

Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Kontakter

Maria Ankarcrona

Maria Ankarcrona

Presskontakt Kommunikationschef 070-1682137

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.