Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tre av fyra svenskar vidtar ej åtgärder för att skydda sig mot översvämningar

Vintern i år har varit kall, långvarig och gett stora mängder snö och SMHI utfärdade i helgen en varning för höga vattenflöden i små och medelstora vattendrag i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland*. Trygg-Hansas nyligen genomförda undersökning visar att 76 procent av de svarande inte hade vidtagit några åtgärder för att skydda sina hus mot översvämningar.


– Jag är lättad över att vårfloderna inte verkar slå lika kraftigt som vi tidigare trott, samtidigt är det skrämmande att se att så många som 76 procent av de svarande i undersökningen inte hade vidtagit några åtgärder för att förebygga de eventuella skador som skulle kunna ha uppstått i samband med översvämningarna. Skadorna och kostnaderna för husägarna hade varit väldigt omfattande om prognoserna hade blivit som vi förutspått, säger Håkan Franzén, produktspecialist inom hus- och hemförsäkringar på Trygg-Hansa.

Mer oro i norra Sverige
Resultatet från undersökningen visade också att oron för att drabbas av vårfloder varierade beroende på vart i landet man bodde. Störst var oron i Jämtland och Västernorrland där 21 procent oroade sig för vårflodernas konsekvenser medans benägenheten att vidta åtgärder var störst i Värmland, Dalarna och Gävleborg där 69 procent av de svarande hade vidtagit ett eller flera åtgärder. Minst benägna att vidta åtgärder var personer från Stockholms län, där enbart 34 procent av de svarande hade gjort någonting för att skydda sina hus mot översvämningar. 95 procent av Stockholmarna svarade dessutom att de inte var oroliga över att drabbas av vårfloder, vilket gör att länet tillhör de som är minst oroliga i Sverige.

Undersökningen som Trygg-Hansa genomförde i april 2010 visar att den vanligaste förebyggande åtgärden, som 16 procent av de svarande i undersökningen hade vidtagit, var rensning av takrännan. Endast 14 procent hade skottat rent runt sina husväggar och 8 procent hade undersökt golvbrunnen.

– För att slippa skador är det viktigt att husägarna är mer proaktiva och förberedda i framtiden och vidtar de nödvändiga åtgärderna som krävs för att minimera eventuella skador på sina hus. Vi vet till exempel att de flesta så kallade ”skyfallsskador” som vi får in varje år sker under sommarmånaderna. Vattnet måste därför exempelvis enkelt kunna rinna bort från huset och terrängen på uteplatser och garageuppfart bör luta bort från huset, menar Håkan Franzén. Han är också övertygad om att vi i framtiden kommer att få uppleva häftigare och mer frekventa vårfloder, sommarskyfall och stormar än idag. Det kommer inte enbart handla om en säkerhetsfråga, utan även en kostnadsfråga eftersom det förebyggande arbetet är betydligt mindre kostsamt än det reaktiva.

* http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar


För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Eriksson, presschef. Telefon: 070-168 28 72, E-post: johan.eriksson@trygghansa.se

Håkan Franzén, produktspecialist inom hus- och hemförsäkring. Telefon: 075-243 26 76. Mobil: 070-168 33 87
E-post: hakan.franzen@trygghansa.se

Om undersökningen
Trygg-Hansa har under april 2010 låtit intervjua 1065 personer med hjälp av SnabbaSvar.se

Ämnen


Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.